Společnost Kloboucká lesní je firmou, která vytrvale prošlapává cestu k udržitelnému hospodaření s lesem a krajinou. Inspiruje se odkazem našich předků a zároveň zkouší stále nové technologie i možnosti. Stavba je navržena tak, aby udávala směr stavění budoucnosti.

Ekologie, jednoduchost a střídmost v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi – to vše vsazeno do prostředí přírodních prvků, zeleně a vody. Konstrukce je vyrobena výhradně z materiálu, který vzniká přímo na místě – na lince Kloboucké lesní, necelých 100 metrů od místa stavby.

Multifunkční budova a udržitelnost v praxi

Dřevostavba slouží nejen jako sídlo firmy, showroom dřeva a konferenční prostory, ale do budoucna se zde mohou konat různé firemní akce. Podkrovní prostory jsou otevřené, s venkovní kuchyní a malým zeleným zákoutí.

„Je to ukázka, kam by se mohlo do budoucna stavebnictví ubírat. Nemá to být honosné sídlo, ale spíše inspirace pro ostatní,“ řekl v minulosti Deníku majitel společnosti Kloboucká lesní Vojtěch Dorňák. Na nedalekém prostranství plánuje vystavit park s jezírkem jako odpočinkovou plochu pro zaměstnance i turisty jedoucí po nedaleké cyklotrase Bevlava (Bečva-Vlára-Váh).

Stavba je konkrétním příkladem, jak může udržitelnost fungovat nejen v soukromých domech, ale i firmách. Budova je díky fotovoltaickým panelům naprosto soběstačná. Přebytek energie jde do baterií a do výrobního areálu, na noční osvětlení, dešťová voda je zachycována do nádrží, které v letních měsících přirozeně ochlazují budovu a akumulují vodu pro zpětné použití v areálu.

Teplo je dovedené z centrální kotelny na dřevní štěpku z vlastní produkce. Tímto je areál zcela nezávislý na jiném palivovém zdroji. Přidanou hodnotou je, že se jedná o zcela ekologický zdroj.

Dřevostavbu lze celou rozmontovat, a jak s nadsázkou řekl Dorňák, můžou ji časem přemístit či recyklovat. Ale protože jde o opravdovou nádheru, byla by to škoda.