Na silnici 3. třídy vedoucí z Lechotic ke křižovatce na Zahnašovice a Míškovice je vozovka plná děr a nerovností.

„Probíhá zpracování projektové dokumentace rekonstrukce silnice. Předpoklad vydání stavebního povolení je podzim 2022 a zahájení stavby pak dle finančních možností ŘSZK, zhruba v roce 2025,“ vyjádřil se Bronislav Malý.

Především u křižovatky na Zahnašovice a Míškovice je vozovka plná děr a nerovností.Především u křižovatky na Zahnašovice a Míškovice je vozovka plná děr a nerovností.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Plná nerovností a děr je sice také půldruhého kilometru dlouhá silnice 3. třídy z Bílavska do Slavkova pod Hostýnem, v jejím případě ale zatím ŘSZK podle svého šéfa nepočítá s opravami.

Silnice z Bílavska do Slavkova pod Hostýnem je po celé své šířce plná nerovností a děr.Silnice z Bílavska do Slavkova pod Hostýnem je po celé své šířce plná nerovností a děr.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

S dlouhodobě na vozovce vyježděnými prohlubněmi a nerovnostmi nutícími řidiče k pomalé jízdě a jejich nebezpečnému objíždění se potýkají na silnici 3. třídy z Vlčnova ke křižovatce na Dolní Němčí a Nivnici. Na daném úseku záplatovaná podle Malého prozatím dochází k lokálním opravám.

Druhý ročník Dnů otevřených sportovišť tentokrát vyvrcholil nedělním programem na náměstí Míru.
VIDEO: U-rampa, beatbox i extrémní cyklisté. Takové bylo Sportovní náměstí

Popraskaná, s prohlubněmi a drolící se krajnicí je silnice 3. třídy z Modré na Bunč napříč Chřiby.

„Je zpracována projektová dokumentace na obnovu povrchu silnice v úseku Zdounky – Bunč v délce přesahující čtyři kilometry, stavební náklady 17 milionů 700 tisíc korun. Z důvodu omezených finančních možností organizace zatím nebylo nerealizováno. Úsek Modrá – Bunč zatím neřešen,“ naznačil před časem Bronislav Malý.

Silnice z Modré na Bunč je místy popraskaná a záplatovaná s prohlubněmi a drolící se krajnicí.Silnice z Modré na Bunč je místy popraskaná a záplatovaná s prohlubněmi a drolící se krajnicí.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Popraskaný, oddrolený povrch vozovky s nerovnostmi, na níž je patrná absence dlouhodobější komplexní rekonstrukce, takový je stav průtahu obcí Lopeník.

V tomto případě je podle Malého zpracována projektová dokumentace na přestavbu stávajícího propustku silnice na most na začátku obce, včetně stavební úpravy přilehlého úseku silnice a zajištění odvodnění vozovky v délce zhruba 100 metrů s předpokládanými stavebními náklady ve výši 10 milionů korun. Realizace se předpokládá v roce 2024 – 2025.

Popraskaný, oddrolený povrch silnice v Lopeníku je s nerovnostmi a je na ní patrná absence dlouhodobější komplexní rekonstrukcePopraskaný, oddrolený povrch silnice v Lopeníku je s nerovnostmi a je na ní patrná absence dlouhodobější komplexní rekonstrukceZdroj: Deník/Pavel Bohun

Silnice 2. třídy vedoucí přes vrch Soláň spojuje Velké Karlovice a Hutisko-Solanec a patří k těm, kterým by zásadnější oprava prospěla. Přes řadu na první pohled nových lokálních vysprávek tam stále zůstává řada míst s výtluky či nerovnostmi. V tomto případě má být podle Malého vozovka opravena v délce téměř 10 kilometrů.

„Začátek rekonstrukce má být v Prostřední Bečvě, konec ve Velkých Karlovicích místní části Jezerné, kde bude navazovat na již opravenou část silnice. Rozpočtové náklady akce činí 228 milionů korun. Předpokládáme spolufinancování z fondů EU v rámci programu IROP 2. Pokud bude žádost úspěšně přijata, bude akce zahájena letos,“ informoval ředitel ŘSZK.

Silnice 2. třídy vedoucí přes vrch Soláň spojuje Velké Karlovice a Hutisko-Solanec. Přes řadu lokálních vysprávek tam zůstává řada míst, kde jsou výtluky či terénní nerovnosti, které nepřispívají k pohodlné jízdě.Silnice 2. třídy vedoucí přes vrch Soláň spojuje Velké Karlovice a Hutisko-Solanec. Přes řadu lokálních vysprávek tam zůstává řada míst, kde jsou výtluky či terénní nerovnosti, které nepřispívají k pohodlné jízdě.Zdroj: Deník/Michal Burda

Bleší trhy ve Zlíně na Tržišti Pod Kaštany.
VIDEO: Vinyly, šperky, porcelán. Na Tržišti Pod Kaštany se konal první bleší trh

Silnice 2. třídy z Hošťálkové směrem na Troják skýtá riziko především pro místa neznalé či nepozorné řidiče. Pastí pro ně se zejména při horší viditelnosti mohou stát rozbité krajnice.

„Probíhá příprava rekonstrukce vozovky v průjezdním úseku obce Hošťálková v délce 5 894 metrů, bylo vydáno územní rozhodnutí,“ naznačil Bronislav Malý. Odhad stavebních nákladů je podle něj 95 milionů korun.

„Z Hošťálkové směrem na Troják se žádná investiční akce nepřipravuje,“ nechal se vloni slyšet Bronislav Malý.

Nerovnosti na vozovce, vyježděné prohlubně, popraskaný povrch, tím vším je příznačná silnice 2. třídy Fryšták-Lukov-Kašava-Držková, úsek Držková, průtah obcí. Ve spolupráci s obcí Držková, která vyřizuje stavební povolení nové splaškové kanalizace situované částečně v silnici, bylo podle Malého získáno územní rozhodnutí na rekonstrukci průtahu, včetně doplnění chodníků a přesunu autobusových zastávek.

„Celková rekonstrukce vozovky bude provedena v celém průjezdním úseku obce, tj. v délce 918 metrů, odhadované náklady činí zhruba 35 milionů korun. Předpoklad zahájení je rok 2024 (po vybudování kanalizace obcí),“ sdělil ředitel ŘSZK.

Nebezpečnou pastí se zejména při horší viditelnosti mohou stát rozbité krajnice silnice z Hošťálkové na Troják..Nebezpečnou pastí se zejména při horší viditelnosti mohou stát rozbité krajnice silnice z Hošťálkové na Troják..Zdroj: Deník/Michal Burda

Dále je podle jeho slov zpracovávána projektová dokumentace na stabilizaci svážného území mezi Držkovou a Kašavou.

„Jejím předmětem je vybudování opěrné a zárubní zdi, rekonstrukce vozovky včetně jejího odvodnění. Odhad stavebních nákladů činí 68 milionů korun. Realizace se předpokládá po provedení stavby v Držkové,“ naznačil Bronislav Malý.

Držková: nerovnosti na vozovce, vyježděné prohlubně, popraskaný povrch komunikace.Držková: nerovnosti na vozovce, vyježděné prohlubně, popraskaný povrch komunikace.Zdroj: Deník/Jana Vozárová