Na rozdíl od prvního ročníku se jej nově mohou zúčastnit kromě vysokoškoláků i studenti vyšších ročníků středních škol a vyšších odborných škol.

„Chceme podpořit jejich zájem o podnikání, najít životaschopné nápady a zvýšit povědomí o podpoře podnikání ve Zlínském kraji,“ vysvětlila Marie Masaříková, mluvčí zlínské radnice jako jednoho z partnerů projektu.

Soutěž je připravena ve dvou kategoriích. První je pro středoškoláky, druhá pro studenty VOŠ a VŠ. Podmínkou je, aby alespoň jeden člen týmu dovršil osmnáct let, a to nejpozději v den uzávěrky soutěže.

Kromě samotné možnosti podnikat rok v prostorách 23. budovy areálu Svitu čekají na vítěze peněžní i věcné ceny. Konečný termín pro předkládání podnikatelských záměrů je 28. února 2009. V dubnu 2009 se potom uskuteční vyhlášení výsledků soutěže.

Loni organizátory nejvíce zaujal návrh Relaxační centrum Santé čtyř studentek zlínské univerzity.