„Sociální činnost mi jednoduše předala. Ale asi všichni tuší, že kdo v tomto oboru nemá podporu rodiny, dělat by jej nemohl,“ říká vedoucí pečovatelské služby v Babicích.

Marie Dostálková je jednou ze sedmi žen, které včera v Baťově vile ve Zlíně ocenili představitelé kraje. Cenu převzali za aktivní a dlouholetou činnost v sociálních službách.

Osmým oceněným byl jediný muž – Karel Malina.

O seniory na Valašsku pečuje už od roku 1994.

„Ocenění vnímám kolektivně, máme v Diakonii úžasný kolektiv,“ vyzdvihl pečovatel.

Proč ale získal ocenění právě on? „Roli v tom sehrály zřejmě velké zkušenosti se seniory, která mám,“ dodal.

Titul Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje je spojený s finančním darem 15 tisíc korun.

„Anketou chceme podpořit a zviditelnit profesi, která je fyzicky i psychicky velmi náročná a přitom společensky velmi potřebná. Zároveň máme příležitost těmto lidem za jejich obětavou práci osobně poděkovat a popřát jim hodně elánu a sil do další činnosti,“ uvedla radní Zlínského kraje Michaela Blahová.

Kandidáty do ankety mohli navrhnout jak samotní poskytovatelé sociálních služeb, tak i široká veřejnost, představitelé samospráv či nejrůznější instituce a organizace. Přišlo celkem 27 nominací.

Kdo odešel s diplomem a penězi?

Pracovník roku v sociálních službách Zl. kraje 2017

● Vlasta Křeménková – pracovnice v sociálních službách, Iskérka, Rožnov p. Radhoštěm.
● Iveta Strnadlová – pracovnice v sociálních službách, Auxilium, Hošťálková
● Marie Panáčková – pracovnice v sociálních službách, Sociální služby Uherské Hradiště
● Karel Malina – pracovník v sociálních službách, Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Mimořádné manažerské ocenění

● Terezie Fojtíková – vedoucí pečovatelské služby, Oblastní charita Uherský Brod
● Marie Vaškovicová – ředitelka organizace, Sociální služby Uherský Brod
● Marie Dostálková – vedoucí pečovatelské služby, Obec Babice