Na stříbrnou příčku se vyhoupl Kraj Vysočina, bronz získává Jihomoravský kraj.

Bezpečno, ale málo škol

Podle průzkumu jsou lidé ve Zlínském kraji s prostředím, v němž žijí, velmi spokojeni. Objektivně se zde mohou ve srovnání s ostatními regiony cítit především bezpečně. Počty trestných činů v přepočtu na 1000 obyvatel jsou velmi nízké.

Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu také ukazují, že studenti rádi využívají místní soukromé i veřejné vysoké školy. Atraktivita vysokých škol počítaná podílem studentů studujících na vysokých školách ve svém kraji je v České republice vůbec nejvyšší.

Pyšní se nízkou nezaměstnaností

Ve Zlínském kraji je rovněž velmi nízká nezaměstnanost. Skvělých výsledků region dosahuje, také pokud jde o počet lůžek v zařízeních sociálních služeb v přepočtu na 1000 obyvatel či kapacitu zařízení pro seniory.

V kraji je rovněž dostatek zubařů i lékáren.Průměrných hodnot při celorepublikovém srovnání Zlínský kraj dosahuje, pokud jde o produkci komunálního i podnikového odpadu v přepočtu na obyvatele.

Obdobné je to se sběrem papíru, plastu, skla nebo elektroodpadu, tedy s recyklací odpadu. Na průměrné úrovni je i kapacita čističek odpadních vod nebo množství pošt. Průměrná je na Zlínsku i naděje na dožití žen i mužů.

Zlepšit by si zasloužila oblast školství, a to především ve smyslu navýšení kapacit. Počet dětí ve třídách základních škol je zde vůbec nejvyšší.

Na chvostu kraj je, také pokud se jedná o spolkovou činnost. Nejrůznějších sdružení, nadací a obecně prospěšných společností je tu opravdu málo. Počtem železnic, dálnic i rychlostních komunikací se kraj také příliš chlubit nemůže.

„Cena patří všem, kteří pro Zlínský kraj dělají a dělají v něm krásné věci. Je to ocenění naší společné práce, nejenom zástupců kraje, ale všech, kteří v kraji žijí. Náš kraj je tak specifický, že každý, kdo náš kraj trochu pozná, tak si ho musí zamilovat,“ říká hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2021

 1. Zlínský kraj
 2. Kraj Vysočina
 3. Jihomoravský kraj
 4. Královéhradecký kraj
 5. Jihočeský kraj
 6. Plzeňský kraj
 7. Středočeský kraj
 8. Liberecký kraj
 9. Olomoucký kraj
 10. Moravskoslezský kraj
 11. Pardubický kraj
 12. Karlovarský kraj
 13. Hlavní město Praha
 14. Ústecký kraj

Srovnávací výzkum Místo pro život už jedenáctým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.