Budova U1 Fakulty Technologické je nejstarší budovou univerzity. Stavba pochází z roku 1932.

„Vzhledem k narušené statice a technickému stavu doporučili experti z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze demolici celého objektu,“ uvedla mluvčí univerzity Petra Svěráková. Na stejném místě pak univerzita postaví novou, moderní budovu odpovídající dnešním standardům.

„Vlastní demoliční práce budou trvat přibližně do července. Vlastní výstavba nového objektu pak bude zahájena na jaře příštího roku,“ upřesnil kvestor UTB Alexander Černý.

Lidé se ptají: Opravdu  je kácení stromů ve Zlíně nezbytné?
Lidé se ptají: Opravdu je kácení stromů ve Zlíně nezbytné?

Demolice bude stát 26 milionů korun bez DPH.

„Výstavba nové budovy vyjde přibližně na 566 milionů korun. Z toho 441 milionů pokryjí dotace, zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů,“ vysvětlil rektor univerzity Milan Adámek financování celého projektu.

Dvacet tun suti

Demoliční práce se budou provádět v zastavěné lokalitě v centru města, na okraji průmyslového areálu bývalého závodu Svit.

„Nejprve musíme odstranit střešní plášť, to bude trvat asi měsíc, je potřeba bezpečným způsobem zlikvidovat azbest. Teprve potom začneme s demolicí objektu postupným stříháním a rozebíráním jednotlivých částí,“ popsal Alexander Černý.

Revitalizace sídliště v Kloboukách zlepší parkování i chodníky pro pěší
Obnova sídliště v Kloboukách přinese lepší parkování i chodníky pro pěší

„Chceme, aby demoliční práce co nejméně zatěžovaly okolí. Suť budeme na místě částečně třídit, poté budeme postupně odvážet na skládku, kde ji dále zpracujeme. Celkově se bude jednat přibližně o dvacet tisíc tun suti,“ doplnil vedoucí Odboru investic a majetku UTB Pavel Blažek. Omezení pro chodce i vozidla budou zřetelně dopravně označena. Celé místo je rovněž z bezpečnostních důvodů oplocené.

Nová budova

S výstavbou nové budovy fakulty se začne přibližně na jaře příštího roku. Hotovo by mělo být do září 2026.

„Je to pro nás samozřejmě trochu nostalgická záležitost, na druhou stranu získáme vysoce moderní a špičkově vybavené prostory, které nám umožní daleko lepší způsob výuky nejenom průmyslových oborů. A to také díky lepšímu uspořádání prostor i novému vybavení, které nebylo možné do původních prostor umístit,“ uvedl děkan Fakulty technologické Roman Čermák.

Finanční úřad. Ilustrační foto
V kraji zruší čtyři pobočky finančního úřadu, dva na Zlínsku

Fakulta technologická sídlila v původním objektu 50 let, navštěvuje ji 1700 studentů a 170 zaměstnanců.

„Stěhovat se musela do provizorních prostor na čtyřech místech ve městě. V původním objektu se nacházely více než tři desítky laboratoří, deset seminárních místností a dvě velké posluchárny,“ uzavřela Petra Svěráková.