Hlavní událostí slavnostního podvečera bylo blahopřání k 100. narozeninám nejstarší občance obce paní Libuši Kolajové, kterých se dožila v sobotu 18. června 2022.

Paní Libuše se narodila 18. 6. 1922 v Tišnově manželům Kratochvilovým jako nejstarší ze šesti sourozenců. Tatínek pracoval jako úředník a maminka byla ženou v domácnosti. Po tatínkově předčasné smrti v roce 1932 se přestěhovali s maminkou do Zádveřic k babičce Lapčíkové.

V roce 1946 se provdala za Karla Kolaju a spolu vychovali 4 děti. Od mládí byla aktivní členkou Sokola Zádveřice, s kterým se účastnila různých cvičení, pořádání kulturních akcí v obci a brigád. Kontakt s cvičenkami Tělocvičné jednoty Sokol udržuje dodnes.

Pracovala v Dřevařských závodech Lípa, a to až do svého odchodu do důchodu. V roce 2001 jí zemřel manžel, nezůstala však sama. Paní Libuše má kolem sebe velkou rodinu – své děti, 8 vnuků a 11 pravnuků. Se všemi se ráda potkává a oni na svou maminku, babičku a prababičku nedají dopustit.

Čilá jubilantka je plná elánu a energie. Bydlí ve svém a je zcela soběstačná. Paní Libuše má ráda život, humor a dobré jídlo. Když se jí nechce vařit, ráda si zajde na oběd do hospody zvané „Třináctka“, kde ji velice chutná. Doma luští křížovky, sudoku, různé hádanky a kvízy. Jak sama říká, procvičuje si tím mozek.

Vzpomínám si, že když jsem přála paní Libuši k 95. narozeninám, řekla mi: „Přijď až na oslavu stovky, toto nejsou žádné roky“. Humor a vtipné glosy, to k paní Libuši zkrátka patří, a tak jí jménem všech spoluobčanů přejeme hodně zdraví, rodinné pohody a ať ji humor a chuť do života neopouští.

V sobotu 18. června paní Libuše slavila báječné a úctyhodné narozeniny také se svými blízkými. A kde jinde by „sokolka“ měla slavit narozeniny než na sokolské zahradě, jak se v Zádveřicích říká sportovnímu areálu místního TJ. Paní Libuše kolem sebe šířila po celý den úsměvy a byla na ní vidět velká spokojenost.

A co by to bylo za oslavu bez překvapení. Nejprve ji svým vystoupením s cvičební skladbou Optimistky a poté zpěvem písně Sokolíci potěšily a nemálo i dojaly ženy z místní Tělocvičné jednoty Sokol. Jen o chvíli později jí rozzářily oči tanečky a říkanky dětí z Vizovjánku. Obklopena rodinou, s kloboukem, který zkrátka k dámě náleží, se později večer s hosty loučila slovy za rok na shledanou. No není právě pozitivní mysl mířící vstříc budoucnosti tím pravým receptem pro dlouhověkost?

Marie Michalíková, Zdenka Jurčová