Střední odborné školy apelují na důležitost propojení praxe a studia. Tu získávají napříč celým krajem.

„Jakákoliv aktivita je lepší než nic. I když je člověk dlouho bez práce a vyhýbá se jí, nejde to tak dlouhodobě. Odrazí se to na psychice. Není to nic příjemného,“ konstatovala psycholožka.

Z pohledu Miriam Majdyšové, ředitelky krajské pobočky úřadu práce ve Zlíně, se jim nedávno podařilo vrátit na trh práce i uchazeče s patnácti až pětadvacetiletou evidencí na úřadu práce.

Většina z těchto dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů před umístěním do zaměstnání prošla řadou poradenských programů. Takovým lidem je prý věnována individuální péče, jejímž výsledkem je právě pokles nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů.

Jinak je aktuálně počet volných pracovních míst historicky nejvyšší. Je pak třeba upozornit na fakt, že zaměstnavatelé nemají povinnost hlásit volná pracovní místa.

„Skutečná poptávka po pracovní síle je tudíž ještě vyšší. Profese, které aktuálně patří mezi nejčastěji poptávané, jsou v nabídce dlouhodobě. Zejména se jedná o obsluhu a seřizovače obráběcích strojů, svářeče či řidiče nákladních automobilů,“ nastínila.

Co se týká pomocných a montážních dělníků, ti se mezi nejčastěji nabízenými místy začali objevovat v roce 2014. Počet těchto nejčastěji nabízených volných míst roste v poslední době v souladu s celkovým nárůstem počtu volných pracovních míst.

Podle Bronislava Fuksy, ředitele kroměřížského Centra odborné přípravy technické (COPT), je důležité dbát na pracovní návyky v mladém věku. Tím se snad předejde tomu, aby někdo uvízl dobrovolně či nedobrovolně na roky v evidenci nezaměstnaných.

„Naše škola právě proto připravuje dlouhodobě odborníky v oblasti automobilní, strojní a elektro. Snažíme se je už ve škole připravovat na to, aby byli okamžitě uplatnitelní na trhu práce,“ informoval Bronislav Fuksa.

V rámci odborného výcviku a odborné praxe spolupracují každý rok se zhruba sedmdesátkou podniků v celém kraji. Asi každý pátý student či učeň je totiž z Kroměříže.

„Žáci díky tomu ve firmách získávají nejen praxi, ale také přehled o pravidlech a fungování celé firmy. Zkrátka co dodržovat, aby vzkvétala a udržela se,“ doplnil ředitel COPTu Kroměříž.

O pracovní návyky mladých se snaží také v otrokovické střední průmyslové škole.

„Tam, kde to systém umožňuje, umisťujeme naše žáky do firem už od druhého ročníku. Kromě mnoha jiných výhod (materiálové, strojní vybavení atd.) považuji za největší přínos vybudování vztahu mezi žákem a firmou, což v převážné míře znamená budoucí zaměstnání takového žáka v této firmě. Jinými slovy – žák ví, co může od firmy očekávat, a firma ví, co očekávat od žáka jako potenciálního žadatele o zaměstnání,“ konstatoval ředitel školy Libor Basel.