Trestní oznámení na své předchůdce nebo úředníky, které dosud viselo ve vzduchu, tak zlínští politici nepodávají.

Přesto prý přišli na cenná fakta. Například neaktualizováním cenové mapy se tehdejší vedení města připravilo na nájmech či prodejích pozemků cca o dvě desítky milionů potenciálního zis­ku.

Také nenavyšováním nájmů o každoroční inflaci, což je běžné, se tehdejší vedení připravilo o další dva miliony korun. Na druhou stranu zvyšovat nájmy o inflaci nehodlá ani současné vedení. Důvodem je podle primátora Miroslava Adámka tíživá finanční situace obyvatel i řady živnostníků.

„Audit měl rozhodně svůj význam a s výsledky budeme pracovat. Z jeho závěrů však vyplynulo, že žádné trestní oznámení v souvislosti se zkoumanými smlouvami podávat nemáme, a tak se tím budeme řídit," uvedl Miroslav Adámek, primátor Zlína. Audit hospodaření je občanům k dispozici v budově magistrátu. Je možné do něj nahlédnout.

„Podnikat další právní kroky by bylo marné a šlo by o zbytečnou ztrátu času," domnívá se Ondřej Běták, náměstek primátora. ⋌Auditoři z uznávané slovenské společnosti Allexis zkontrolovali téměř čtyři tisíce smluv, z nichž 33 označili jako nestandardní.

„Některé smlouvy byly z pohledu města nastavené nevýhodně. Konstatovali jsme, že docházelo k nevýhodným prodejům či pronájmům," uvedla Jana Lukáčová, manažerka společnosti Allexis.

Ze 33 nestandardně uzavřených smluv jich však skutečně „podivných" bylo asi osm. V ostatních případech se totiž jednalo o smlouvy mezi institucemi města.

„Z ekonomického hlediska tak působily nestandardně, ovšem z logiky věci si městské společnosti vzájemně neúčtovaly veškeré částky. Stejně by totiž šlo jen o přelévání peněz," poznamenal Bedřich Landsfeld, náměstek primátora. Osm nejpodezřelejších smluv tak nechalo město ještě prověřit olomouckým právníkem Radimem Janouškem.

„Chtěli jsme vědět, zda je možné podat trestní oznámení, případně vymáhat nějakou vzniklou škodu," doplnil Zdeněk Dvořák, mluvčí magistrátu. Podle nezávislé právní analýzy však nic takového význam nemá, a pokud mělo, tak jedině před lety.

„Mám za to, že trestní zodpovědnost daných osob není dána, neboť zde chybí indicie pro jakoukoli způsobenou škodu či naopak majetkový prospěch," uvedl advokát Radim Janoušek.

Podle něj je druhým aspektem i časový rozestup. Řada zkoumaných smluv je totiž z roku 2002. „U smluv z tohoto roku by již zcela jistě došlo k promlčení možnosti trestního stíhání. Domáhat se úhrady škody či jiné platby by bylo zcela jistě označeno za neplatný právní úkon," domnívá se právník.

Někdejší primátorka Zlína Irena Ondrová už dříve prohlásila, že z výsledků auditu obavy nemá.

Vypracování auditu u společnosti Allexis vyšlo radnici na milion korun. Další miliony však chce radnice ušetřit i tím, že se bude řídit závěry a doporučeními auditorů.