S hospodařením nemocnic za první pololetí letošního roku se na svém pondělním zasedání seznámili krajští radní.

„Ke konci prvního pololetí hospodařila Kroměřížská nemocnice se ziskem 9,882 milionu korun, Uherskohradišťská nemocnice 26,384 milionu, Vsetínská nemocnice 11,408 milionu a Krajská nemocnice Tomáše Bati dosáhla zisku 3,211 milionu korun. Kladným hospodařením si nemocnice vytvářejí dobré ekonomické podmínky pro svůj další rozvoj,“ přiblížil hejtman Jiří Čunek a dodal, že i když oproti stejnému období loňského roku dosáhly krajské nemocnice vyšších příjmů, je jejich celkový výsledek hospodaření nižší o 39 milionů korun (v loňském prvním pololetí dosáhl 90 milionů korun).

„Tento pokles je však způsoben tím, že v nemocnicích došlo k významnému navýšení mezd u zaměstnanců, kdy osobní náklady vykazují meziroční nárůst o 198 milionů korun,“ informoval Jiří Čunek.