Krajská Baťova nemocnice ve Zlíně je jako jediná z nemocnic zřizovaných Zlínským krajem ve ztrátě. S hospodařením nemocnic Zlínského kraje za uplynulých devět měsíců letošního roku byli zastupitelé seznámeni na včerejším zasedání.

Tam také opět zaznělo téma nedostatku lékařského personálu, rezonovalo i téma požadované koncepce zdravotnictví, která stále chybí, i revize generelu jednotlivých nemocnic: Kroměřížské, Uherskohradišťské, Vsetínské i Baťovy.

„K 30. září dosáhly nemocnice vlastněné krajem celkového kladného výsledku ve výši více než 62 milionu korun. Jejich celkový čistý obrat činil téměř 4,3 miliardy korun,“ uvedl šéf odboru zdravotnictví Zlínského kraje Karol Muránsky.

Ilustrační foto
I pes je město Zlín: lidé se bouří proti vyhlášce

Baťova nemocnice ale zaznamenala ztrátu. Ke konci září se dostala do mínusu o více než deset milionů korun. V říjnu se jí pak povedlo ztrátu snížit na 8 milionů korun.

Podle hejtmana kraje Jiřího Čunka je tento hospodářský výsledek způsoben zvýšenými osobními náklady, nárůstem spotřeby tzv. centrových léčiv, které ještě zdravotní pojišťovny neuhradily, i zvýšenými náklady na revize a opravy zdravotnické techniky dle zpřísněné legislativy.

„Ztrátu KNTB se oproti předchozímu měsíci podařilo snížit o 2 miliony korun. Věřím, že do konce roku zde dosáhneme vyrovnaného výsledku hospodaření,“ uvedl.

PACIENTŮ PŘIBÝVÁ, PERSONÁLU UBÝVÁ

„Podle zastupitele Michala Filipa ztráty v KNTB vznikají i přesunem pacientů na specializovanou péči do Baťovy nemocnice z ostatních nemocnic v kraji.

„Navíc také pacientů přibývá,“ doplnil.

Zastupitel Jaroslav Kučera požadoval od Baťovy nemocnice vypracování materiálu s vysvětlením, proč dochází k tak masivní fluktuaci. Zároveň s tímto dokumentem by měla nemocnice dodat i podklady k vyhodnocení kvality poskytované péče. K tématu se zastupitelé vrátí počátkem roku 2020.

„S podklady by tak mělo být jasněji,“ uvedl Kučera.

Hejtman potvrdil, že by v roce 2020 měla být představena nová koncepce zdravotnictví, kterou mnozí zastupitelé požadovali. Bez ní podle nich není možné rozhodnout o stavbě nové nemocnice.

Divadlem pracujících po stopách Občanského fóra provedl herec Rostislav Marek, který byl jedním z hlavních aktérů sametového dění ve Zlíně.
Sametové vzpomínky ožily ve zlínském Divadle pracujících

V souvislosti s koncepcí tak představitelé kraje řeší i kontrolu ucelených projektů jednotlivých nemocnic. Ke změnám by tak například mělo dojít v Kroměřížské nemocnice, kde by dva od sebe poměrně vzdálené pavilony měly být propojeny novým monoblokem.

„Postupujeme tak proto, abychom mohli předložit plán zdravotnictví do roku 2030. Zdravotnictví tak bude podrobně popsáno a doufám, že i schváleno,“ uvedl hejtman.