Udělení akreditací zvyšuje odbornou prestiž zařízení, protože dává nemocnicím právo připravovat lékaře k získání vyšší kvalifikace. Každé akreditované pracoviště však zodpovídá za kvalitu přípravy školenců a je pod stálou kontrolou. V případě klesající úrovně může ministerstvo zdravotnictví statut akreditovaného pracoviště odejmout.

Vedoucí pracoviště nebo další lékař - školitel musí doložit své nejvyšší vzdělání v oboru atestacemi, licencemi nebo vědeckými hodnostmi a odbornými publikacemi. Odborná komise posuzuje také spektrum lékařských výkonů, které pracoviště poskytuje, včetně přístrojového vybavení a návazné spolupráce s ostatními obory.

Ve většině oborů už vlastní akreditaci pro vzdělávání Baťova nemocnice. Do konce června požádala ministerstvo zdravotnictví o její udělení ve 30 lékařských oborech, 21 z nich už má. Týká se to například oborů anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie, dětské lékařství, dětská chirurgie, chirurgie, neurologie či nukleární medicína. "Administrativní proces schvalování s řadou připomínek a doplňků je časově náročný a trvá půl roku i více. Zbývající obory jsou tedy ještě v připomínkovém řízení nebo v přípravné fázi," řekl ředitel Baťovy nemocnice Pavel Calábek.

Celkem 18 žádostí o akreditace pro vzdělávání zaslala na ministerstvo zdravotnictví Kroměřížská nemocnice, zatím ji získala v sedmi oborech, a to například anesteziologie a resuscitace, gynekologie a porodnictví či rehabilitační a fyzikální medicína. Nemocnice ve Valašském Meziříčí má akreditaci v gastroenterologii a vnitřním lékařství, Uherskohradišťská zase například v hematologii a transfuzním lékařství, ortopedii či v rehabilitační a fyzikální medicíně. Celkem jde o devět oborů.

Žádnou akreditaci zatím nezískala Psychiatrická léčebna Kroměříž a Vsetínská nemocnice. "Nemocnice Vsetín změnila právní formu z příspěvkové organizace na akciovou společnost, tudíž z právního hlediska zanikla a musí žádat o udělení akreditací znovu jako nový subjekt," vysvětlil ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.

Kromě akreditací na vzdělávání lékařů v medicínských oborech usilují některá nemocniční zařízení ve Zlínském kraji také o akreditaci od inspektorů Spojené akreditační komise ČR. Zařízení musí splnit všech 50 předepsaných standardů. Komise sleduje vše, co souvisí s péčí o pacienty. Jde například o vedení zdravotní dokumentace, dodržování práv a soukromí či bezpečné podávání léků. Prestižní akreditaci získala před nedávnem nemocnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku a zařadila se tak mezi 13 dalších zařízení v tuzemsku, která dosud akreditaci obdržela. Mezi nimi je například Masarykův onkologický ústav Brno či nemocnice v Prostějově, Šumperku a od letošního ledna i ve Vsetíně. Zájem o akreditaci projevila také Baťova nemocnice ve Zlíně.