Hlavním úkolem kaplanské služby je navštěvovat nemocné, povídat si s nimi o tom, co je pro ně v tu chvíli důležité a o čem sami chtějí hovořit, nebo pomoci nemocným hledat odpovědi na jejich otázky po smyslu života.

„I proto je kaplan u nemocničního lůžka a někdy také v pomoci zdravotníkům stále žádanější,“ podotkla mluvčí KNTB Dana Lipovská.

Ve zlínské nemocnici aktuálně působí čtyři kaplani, tři muži a jedna žena. Když před téměř dvaceti lety v nemocnici začínali, byli ještě zaměstnanci arcibiskupství.

V současné době jsou zaměstnanci nemocnice, vzniklo samostatné oddělení klinické pastorační péče a dva kaplani jsou už tři roky také členy multidisciplinárního Podpůrného a paliativního týmu KNTB.

Ples. Ilustrační foto.
Otrokovice nabídnou řadu kulturních akcí. Co přinese příští rok?

„Za pacienty chodíme na jejich vyžádání, prosbu rodiny, zdravotnického personálu, aj. Většinou s námi pacienti sdílí své obavy, hovoří o svém životě, nemoci, o svých bolestech, potřebují povzbudit. Nástrojem kaplana je osobní rozhovor, aktivní naslouchání i práce s tichem,“ popsal Vít Kadlčík, vedoucí Oddělení klinické pastorální péče KNTB a dodal, že rozhovory s pacienty jsou velmi individuální, často záleží i na tom, kde jsou hospitalizováni.

„Jiná je práce v prostředí intenzivní medicíny, kdy je člověk často odkázán na bibliografickou anamnézu ze strany rodiny, v chirurgických oborech se projevuje strach a úzkost z náročné operace. Na neonatologii nemocniční kaplan pracuje s úzkostí a strachem rodičů, na odděleních následné péče je prostor pro kontinuální doprovázení,“ doplnil.

Zasněžené Pustevny, 15. prosince 2022.
Nevíte, kam vyrazit na výšlap mezi svátky? TOP 5 tipů Deníku

Nemocniční kaplani někdy představují pro nemocné zástupce Boha nebo církve a někteří pacienti reagují na jejich přítomnost s nedůvěrou.

„Lidé mají například negativní zkušenosti s kněžími, církví jako takovou, mnohdy Bohu vyčítají, že dopustil nemoc, smrt, války… Stávají se případy, že pacient má výhrady vůči přítomnosti kaplana nebo na něj podrážděně reaguje. I mně se to párkrát stalo, ale vždy jsem se s dotyčným člověkem snažil domluvit. Ve většině případů se to podařilo, a nakonec jsem si dobře popovídal i s původně nepřátelsky zaujatým pacientem,“ řekl Vít Kadlčík.

„Uvědomujeme si, že nemocný člověk má trochu jiné vnímání, je daleko citlivější na vnější podněty. Také se ovšem stává, že se pacient na sousedním lůžku, který původně přítomnost kaplana nechtěl, přidá k modlitbě, nebo ho požádá, aby se věnoval jemu, i když není praktikující katolík,“ poznamenal Kadlčík.

Nemocničním kaplanem se rozumí osoba, muž nebo žena, která poskytuje duchovní péči pacientům a jejich blízkým, personálu a návštěvníkům, řídí práci dobrovolníků v oblasti duchovní péče a zajišťuje kontakt s duchovními křesťanských církví dle přání pacientů.

Po dvouleté pauze se v pondělí 26. prosince v 16 hodin na náměstí Míru ve Zlíně uskutečnil 11. ročník Živého betléma.
Podívejte se! Živý betlém v centru Zlína připomněl příběh narození Ježíše

„Působí na základě pověření vlastní církví a vyslání Českou biskupskou konferencí nebo Ekumenickou radou církví v ČR. K dalším kvalifikačním předpokladům patří vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni, tři roky působení v obecné pastorační péči a specializovaný kurz nemocničního kaplanství,“ uzavřela Dana Lipovská.