Největší vrásky na čele mají na magistrátu ve Zlíně. „Celková výše pohledávek v oblasti nájemného za obecní byty činila na konci loňského roku zhruba šestnáct milionů korun, aktuální počet dlužníků je nyní osm set dvanáct. U tři sta sedmdesáti pěti z nich již došlo k vymáhání pohledávek soudní cestou,“ uvedla mluvčí zlínského magistrátu Marie Masaříková.

Sousední Otrokovice mají momentálně potíže se zhruba padesáti problematickými nájemníky, kteří dluží magistrátu na nájemném částku ve výši okolo jednoho a půl milionu korun.

„Neplatiče nejdříve doporučeně upomeneme. Zpravidla se však tato upomínka vrací nevyzvednutá zpět. Neprodleně následuje návrh na posouzení dluhu a předání soudu k projednání,“ popsala mluvčí otrokovické radnice Lenka Krupková.

V Kroměříži jsou mírnější

Mírnější přístup zaujali v Kroměříži, kde evidují přibližně šedesát dlužníků. Od těch vymáhají necelý milion korun. „S neplatiči radnice vždy individuálně vyjednává. Nejprve věc řešíme upomínkami či sjednáním splátkového kalendáře,“ uvedl mluvčí města Kroměříže Pavel Zrna s tím, že v případě neúspěšného jednání následuje soudní řízení. Kroměříž momentálně eviduje šestnáct žalob na vyklizení bytu.

Nedoplatky na nájemném trápí také Vsetín. Mluvčí města Eva Stejskalová však zdůraznila, že hříšníci mají dostatek šancí i příležitostí, jak svou situaci řešit. Podmínkou však je, aby byli v tomto směru dostatečně aktivní a projevili snahu svůj dluh splácet.

„Při vymáhání dluhů využíváme všech zákonem povolených prostředků, tedy nejprve splátkové kalendáře, pak soudní cestu a nakonec exekuci. U nájemních smluv na dobu určitou se neprodlužují nájemní smlouvy a podává se žaloba na vyklizení,“ konstatovala mluvčí Stejskalová.

Stačí třikrát nezaplatit

Doplnila, že v případě smluv na dobu neurčitou město uděluje po třech nezaplacených nájmech výpověď z bytu. „V současné době dluží zhruba čtyři sta osmdesát neplatičů městu Vsetín přibližně deset milionů korun,“ vyčíslila Stejskalová.

Prakticky stejně jako ve Vsetíně postupují i v Uherském Hradišti. „Město dává výpovědi, případně žaloby na vyklizení bytu v případě, že dluh činí přibližně pětinásobek měsíčního nájemného,“ uvedl místostarosta města Stanislav Blaha.

Celkový dluh na nájemném v Uherském Hradišti na konci loňského roku činil tři a půl milionu korun a v seznamu je vedeno 72 neplatičů včetně těch, jejichž byty byly vyklizeny a dluh se po nich vymáhá.

V takové situaci by se nikdy nechtěl ocitnout například pětatřicetile­týVladislav Hrouza ze Zlína. „Stává se, že se člověk dostane do situace, kdy nájem nemůže platit. Je ale lepší to řešit, než to nechat dojít až k vystěhování,“ ře­kl.