„Včera mně při vynášení odpadků spadla na hlavu garnýž,“ uvedla zcela nepochopitelnou situaci Markéta Malá z Jižních Svahů. Odklopila víko popelnice, přičemž si nevšimla, že je o něj opřená dlouhá lišta. Ta se posunem víka dala sama do pohybu a přistála přímo na hlavě obyvatelky.

Situace donekonečna se opakující. Lenivec si odloží nepotřebnou věc k popelnicím a čeká, že se něco stane. Že jeho nepořádek někdo uklidí. Černé skládky již nevznikají na ukrytých místech nebo někde stranou, kam oko člověka jen tak nedohlédne. Bordeláři posunuli laťku drzosti o stupeň výš. Zbytečnosti, kterých se potřebují zbavit, položí bez okolků vedle popelnice.

Zlín se rozhodl dát přednost před fotopastmi a kamerami pokutování nepořádníků. Zda toto opatření postačí, není ale zcela jisté. „Instalaci fotopastí schvaluje Úřad pro ochranu osobních údajů a jejich použití je složité ve vztahu k ochraně osobních údajů. V současné době o pořízení takových zařízení tedy neuvažujeme,“ uvedl za město mluvčí Zdeněk Dvořák.

Prověřovací taktické cvičení zlínské policie a MP Zlín.
Děti, do bezpečí. Policie chválí přístup ředitelkyJe však na zvážení, zda by se k pokutám neměla přidat i nějaká identifikační metoda,“ myslí si Markéta Malá.
Za přestupek je sice možné udělit pokutu do 50 000 korun, ale výše pokuty se pro nepodnikající fyzické osoby většinou pohybuje v rozmezí od 500 do 3000 Kč. O jakou částku půjde, rozhodne například fakt, jedná-li se o fyzickou osobu nepodnikající, nebo firmu, rozhoduje také objem černé skládky, druh odpadu a jeho nebezpečnost vůči životnímu prostředí. Také to, jestli se jedná o přestupek první, nebo opakovaný.

„Pro právnické a fyzické osoby podnikající je částka vyšší a závisí na množství a nebezpečnosti uloženého odpadu,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu Vladimíra Pavlovová. Pokuty uděluje právě zmíněný odbor životního prostředí.

Poklepání základního kamene dostavby a rekonstrukce hasičské stanice ve Zlíně.
Hasiči postaví novou centrálu, budete ve větším bezpečíLetos byly podle slov vedoucí odboru uloženy pokuty živnostníkům, kteří ukládají svůj odpad v ulici Sadová do kontejnerů na tříděný odpad. Tyto nádoby jsou určeny pouze pro tříděný odpad jednotlivých občanů. Dokazování je ale podle jejích slov velmi obtížné. Pokutovali už občany přistižené přímo při odkládání odpadu např. městskou policií. „Nebo jsou usvědčeni svědeckou výpovědí,“ vysvětluje vedoucí odboru.