„Ze Státního fondu životního prostředí jsme na kotlíkové dotace obdrželi dalších 63 milionů korun, což je dobrá zpráva pro ty, na které se vloni nedostalo, a jejich žádost byla umístěna do tzv. zásobníku projektů. Z částky 63 milionů korun budeme moci uspokojit zhruba 500 žadatelů,“ uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček.

V rámci loňské třetí vlny kotlíkových dotací přijal Zlínský kraj celkem 2 807 žádostí o poskytnutí dotace v listinné podobě. Z alokované částky 159,8 milionu však mohl uspokojit pouze 1 427 žadatelů. Rozhodující přitom byla rychlost, tedy čas podání žádosti v elektronické podobě.

Dotace jsou určeny na výměnu starých, nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové, nízkoemisní zdroje tepla v rodinných domech na území Zlínského kraje.

„V současné době žádosti předložené a neuspokojené v rámci třetí vlny kotlíkových dotací kontrolujeme, zařazujeme do zásobníku projektů, který schvaluje postupně Rada Zlínského kraje a podle finanční alokace posíláme příjemcům postupně k podpisu Smlouvu o poskytnutí dotace,“ sdělila Jana Koldová, vedoucí oddělení absorpční kapacity krajského úřadu, které má administraci kotlíkových dotací na starost.

Ilustrační fotografie.
Rodiny ve složité finanční situaci mohou zažádat o příspěvek