Podíl nezaměstnaných v kraji je stále nižší než republikový průměr, který na konci července činil 5,4 procenta, v červnu to bylo 5,2 procenta. Bez práce bylo v červenci v celé zemi 392 667 lidí.

V průběhu měsíce července se podle ní nově zaevidovalo na úřadě 2754 osob. „Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 517 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 363 osob," uvedla ředitelka.

Všechny okresy Zlínského kraje zaznamenaly meziměsíční nárůst nezaměstnanosti.

„Nejvíce to bylo v okrese Zlín – nárůst o 4,3 %, dále v okrese Vsetín – o 2,8 %. Následuje okres Uherské Hradiště – nárůst o 2,4 %. Nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Kroměříž – o 2,1 %," vyčíslila Miriam Majdyšová.

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, krajské pobočce ve Zlíně 10 691 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54,2 %. V evidenci bylo 3 277 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci července bylo evidováno 1 003 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 120 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 239 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,1 %.

„Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 485 uchazečů o zaměstnání, tj. 27,8 % všech uchazečů vedených v evidenci," uvedla Majdyšová.

Nabídka volných pracovních pozic:

V nabídce úřadů práce ve Zlínském kraji převažují, podobně jako v posledním půlroce, pozice pro pomocné pracovníky ve výrobě, dále pro seřizovače a obsluhu obráběcích strojů, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a svářeče.