Nominační kategorie zůstávají stejné, jako v předešlých letech:

- nejúspěšnější sportovec města Zlína,

- nejúspěšnější sportovní kolektiv,

- nejúspěšnější zdravotně postižený sportovec nebo kolektiv zdravotně postižených sportovců,

- Cena primátora v kategorii mládeže,

- Cena za mimořádný přínos zlínskému sportu,

- Cena fair-play za mimořádný čin na sportovním poli.

Jak nominovat?

Závazné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.zlin.eu) v sekci Občan – Formuláře – oddělení prevence kriminality a sportovišť.