Janíková získala nadpoloviční většinu hlasů akademického senátu potřebnou pro kandidáta na jmenování děkanem.

„Přítomných bylo devět členů z desíti. Šest hlasovalo pro Janu Janíkovou, dva pro Irenu Jůzovou. Jeden hlas byl neplatný,“ upřesnil jeden z členů Petr Podlešák.

Scenáristka a dramaturgyně Janíková působí na UTB osm let, pověřenou děkankou FMK je od října loňského roku. Za dobu jejího řízení se podařilo akreditovat studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby s obory Animovaná tvorba, Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střih a zvuk.

„Nečekala jsem to, byla jsem strašně nervózní. Jsem si vědoma, že těžké období teprve začíná,“ sdělila první reakci budoucí děkanka Janíková.

FMK chybějí prostory

Její první kroky v nové funkci budou směřovat k dořešení chybějících prostor pro fakultu.

„Měla by se začít rekonstruovat bývalá budova univerzitní knihovny a jednáme o koupi budov v areálu Filmových ateliérů na Kudlově. Rýsuje se i možnost využití prostor bývalé umělecko-průmyslové školy,“ přiblížila Janíková.

Fakultu čekají pod jejím vedením zřejmě i personální změny.

„Uvažuji o vyhlášení výběrových řízení na všechny pozice ředitelů ústavů, vedoucích ateliérů a tajemníka. Před nezávislou komisí svůj post současní představitelé buď obhájí, nebo o něj přijdou,“ dodala.

Janíková: Odvolání hrozí vždycky

Nebojí se nová děkanka, že se jednou dostane do situace, kdy bude Akademický senát UTB rozhodovat o jejím odvolání, podobně, jak se to před půl rokem stalo jejímu předchůdci Miroslavu Zelinskému? „Když člověk zavádí věci, s nimiž každý nesouhlasí, riziko tam je. Je potřeba s ním počítat,“ poznamenala scenáristka.

Její poražená konkurentka Irena Jůzová je přesvědčena, že udělala pro kandidaturu maximum, ať už je výsledek pro ni nepříznivý.

„Volební komise rozhodla, jak uznala za vhodné. Asi byl důvodem fakt, že paní Janíková působí na univerzitě dlouhodobě. Nabídla mi však spolupráci s fakultou. Ještě v tomto semestru bych měla ve Zlíně učit prostorovou tvorbu,“ prozradila Jůzová, která už pracovala na FMK v letech 2006 – 2007.

Pro ředitelku Ústavu prostorové tvorby Šárku Šiškovou, která Jůzovou na kandidaturu navrhla, je její prohra pro školu zklamáním.

„Domnívám se, že paní Jůzová mohla se svými zkušenostmi posunout fakultu dál směrem do Evropy a do světa. Ale v životě jsou důležitější věci jako zdraví nebo rodina,“ sdělila Šišková.

Jmenování čeká děkanku v pondělí

Kandidátku navrhne Akademický senát FMK rektoru UTB Ignáci Hozovi, který ji jmenuje do funkce s účinností od 16. března. Funkční období děkana trvá čtyři roky. V čele fakulty může stát nejvýše dvě po sobě jdoucí volební období.