Město otevře jednu novou třídu pro 21 dětí ve školce ve zlínské části Štípa. Další dvě třídy, každá s kapacitou 25 dětí, vzniknou jako církevní mateřská školka na 17. základní škole na Jižních Svazích. Radnice navíc jedná o dalších možnostech v prostorách nově otevřené mateřinky Univerzity Tomáše Bati.

„V tuto chvíli dolaďujeme smlouvu s univerzitou. Tato naše třída by měla mít kapacitu 24 dětí,“ sdělila náměstkyně primátora Alena Zubalíková. Od ledna budou otevřené i dvě nové třídy v mateřské školce v Malenovicích, každou může navštěvovat až 24 předškoláků.

Náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do jehož kompetence patří ekonomika řekl, že přesné náklady na zřízení nových tříd nezná. „Nicméně můžeme na ně použít i peníze ušetřené na opravu školky na Mladcové. Investice se odhadovala na 32 milionů korun, nakonec bude stát 13,6 milionu korun,“ dodal.

ČTK