Vykonáváte funkci v oblasti, která je pro činnost nemocnice nejpodstatnější. Jak se tato péče ve zlínské nemocnici proměnila od doby, kdy jste sem nastoupil?

Největší proměna spočívá v medicínském pokroku, především v diagnostických možnostech i v materiálním vybavení. Za posledních 35 let nastal v tomto směru obrovský posun. Máme k dispozici nové přístroje, rutinně se provádí CT, magnetická rezonance, celá široká škála laboratorních vyšetření, nové operační a léčebné postupy a podobně. Nyní například zavádíme přístroj k robotické operaci da Vinci, což je mini invazivní chirurgická metoda, která lékařům umožňuje bezpečně odoperovat nádor prostaty, a další využití má jak v chirurgii, tak i v gynekologii. Něco takového bylo před 40 i 30 lety nemyslitelné. Možnosti jsou opravdu neuvěřitelné. Ale také mám radost, že vedle technických vymožeností se v nemocniční péči uplatňují i služby zohledňující duchovní potřeby pacienta. Poskytujeme kaplanskou službu, rozvíjí se paliativní péče.

Co považujete za nejsilnější stránky KNTB?

Určitě to jsou obory, které máme na úrovni fakultních nemocnic. Jsou to jednak naše vysoce specializovaná centra, zaměřující se konkrétně na léčbu dětského diabetu, pacienty s iktem, kardiovaskulární péči, onkologickou a onkogynekologickou péči, perinatologii, traumatologii a léčbu roztroušené sklerózy. Máme ale i další špičková pracoviště: neurochirurgii, stomatochirurgii, internu, ortopedii, neurologii, oční. A také si myslím, že naše nemocnice je přátelská k pacientům a vládne v ní docela rodinná atmosféra, pokud si ji mnohdy zbytečně navzájem nekazíme sami.

Krajská nemocnice Tomáše Baťi
Pozemky v Malenovicích, kde měla stát nemocnice, patří definitivně kraji

V čem naopak vidíte slabiny Baťovky?

Nejslabší stránkou jsou prostorové kapacity. Od roku 2006 se tady toho moc nepostavilo, což vnímám jako velký handicap. Proto veškeré úsilí posledních dvou let směřujeme k tomu, abychom tento deficit dohnali.

Jak jste v těchto souvislostech vnímal snahy o výstavbu nové nemocnice v Malenovicích, tak výrazné v letech 2017-2020?

Pro mě to byla utopie. Jezdím do zahraničí a nikde jsem neviděl stavět nové nemocnice, čímž samozřejmě nechci říci, že by se občas někde nějaká nepostavila. Když jsem byl na stáži v různých městech v Německu přijel jsem do špitálu a všude stály stavební jeřáby. Ptal jsem se, jestli ještě opravují budovy po náletech, ale bylo mi řečeno: Nestavíme na zelené louce, protože jednak je to velice drahé, pak je zde hledisko ekologie, a tak renovujeme a stavíme ve stávajících areálech nemocnic. Na zelené louce staví ve Skandinávii, protože jsou ekonomicky silní a nemají problém s dostatkem volných stavebních ploch. Co se týče Malenovic, měl jsem problém s dvěma informacemi: Za prvé, že se postaví nová nejmodernější krajská nemocnice evropské úrovně za osm miliard korun. A vedle toho, že se v Brně Bohunicích bude stavět nový gynekologicko-porodnický pavilon za 3,5 miliard korun. Samotné toto srovnání – na jedné straně krajská nemocnice o 1000 lůžkách a 30 primariátech za osm miliard, na druhé straně pouhé jedno oddělení v Brně Bohunicích za 3,5 miliardy – to mi nějak nešlo dohromady.

Dnes je na stole plán modernizace stávajícího areálu KNTB. Tento projekt se vám líbí?

Ano, protože naplňuje nejmodernější medicínské trendy, kdy se i stavebně odděluje urgentní medicína od elektivní, to znamená, že se separují medicínské obory, které musí vyřešit problém urgentně, akutně, během několika minut či hodin, mám na mysli infarkty srdce, cévní mozkové příhody, těžké komplikované úrazy, od plánovaných výkonů.

Dokážete si představit provoz nemocnice při výstavbě nového objektu? Bude to snesitelné pro personál i pacienty?

Pro mě to je představitelné. Nejsme ani první, ani poslední nemocnice, kde se buduje za chodu. Byli jsme se podívat v Liberci, kde probíhá analogický proces a také budou stavět blok urgentní medicíny ve stávajícím areálu. Tam je navíc taková perlička, že potřebují položit základy na žulový podklad, který bude nutné odstřelit dynamitem. Nikomu to nevadí a jsou s tím smířeni, protože takto se to dnes dělá.

Když se podíváme do budoucnosti, dokážete si představit, že během nějaké doby nahradí práci lékařů a sester roboti? Do jaké míry to je podle vás reálné?

Roboti můžou významně pomoci, ale nedokážu si představit, že v našem oboru nahradí práci lidí. Dnes už se například zkouší, zda a jak jsou roboti spolehliví při vyhodnocování rentgenových snímků. Bezesporu existují dílčí činnosti, kde je již nyní lze využít. Nicméně lidský faktor je v kontaktu s pacientem nezastupitelný.