Jeden z trolejbusů, které by měly jezdit na připravované lince do Kostelce a Štípy a k zoo, zatím slouží k zaškolení.

Ostatní objednané trolejbusy dorazí od výrobce Škody Electric do krajského města nejpozději do 19. března. Jejich cena se vyšplhá na 93,7 milionu korun bez DPH. Investici kryjí evropské dotace ve výši 79,7 milionu korun, tedy 85 procent z celkové ceny.

Trolejbusy bude DSZO využívat na připravované lince do Kostelce a Štípy a k Zoo Zlín-Lešná. Tento projekt byl podmíněn mimo jiné právě pořízením těchto trolejbusů.

Návrh trasy nových trolejbusových linek č. 4 a 5

„Realizace našeho projektu na zavedení trolejbusové dopravy do Kostelce, Štípy a k zoo Lešná tedy plynule pokračuje. Věřím, že ze strany DSZO budou na konci března vytvořeny takové podmínky, aby mohly být plánované nové linky č. 4 a 5 do této lokality zavedeny,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

„Jde o čtyřdveřová vozidla typu 30 Tr, která budou poprvé v historii zlínského dopravního podniku nasazena do provozu,“ zmínil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

„Trolejbus tohoto typu jsme zatím ve Zlíně ani v Otrokovicích neměli,“ doplnil vedoucí údržby DSZO Antonín Červenka.
Dle vyjádření DSZO z června loňského roku by po získání nových trolejbusů měla být konečně zřízena linka do Prštného, po které místní několik let volají.

Nová posila DSZO uleví přetíženým linkám

„O zavedení linky a jejím financování si musí rozhodnout město Zlín. DSZO takovou objednávku od města zatím nedostala. V případě kladného rozhodnutí města je DSZO schopna provoz uvažované linky zajistit,“ komentoval vývoj kolem této linky ředitel DSZO Josef Kocháň. Deník získal informaci, že by se mělo jednat o linku číslo 39.

„Návrh zřízení linky je na můj popud připraven, nyní čekáme na vyčíslení nákladů. Poté o realizaci rozhodne rada města,“ přiblížil Michal Čížek, zlínský radní pro oblast dopravy.

„Na přípravě této linky jsme pracovali více než deset let. Je výborné, že se snad již podaří linku do Prštného zavést,“ kvitovala snahu bývalá tajemnice komise místní části Prštné Jiřina Jedková.

Výhodou nových trolejbusů je i to, že dokážou díky baterii až 12 km ujet mimo trolejové vedení. Jakmile se opět napojí na troleje, baterie se během jízdy dobijí.

Linka 39 Prštné, zastávky a trasa: Spoj by měl směrem od zámku zastavovat na Čepkově, u supermarketu na Rybníkách, poté v areálu Rybníky, dále na zastávkách Prštné nábřeží a Prštné točna. Linka je dále vedena „kolem vody“. Z točny v Prštném míří zpět na zastávku Desátou u autobusového nádraží, pak na zastávku J. A. Bati u hlavní pošty, dále pak na točnu na ulici Antonínova. Odtud budou vozy MHD směřovat na zastávku u polikliniky, náměstí Práce a k zámku směrem do Prštného.

Vršava - Zoo - Velíková: Navrhovaná změna počítá s prodloužením trolejbusové linky č. 4 přes Štípu, zoo Lešná a Kostelec zpět do Zlína tato linka zcela nahradí stávající autobusovou linku č. 34. Vybrané spoje budou vedeny jako linka č. 5 a budou projíždět Kostelec a Štípu v opačném směru než současná linka č. 34.

Mapa dokumentuje zajištění dopravní obslužnosti Velíkové linkou č. 54

Znázornění přestupního uzlu mezi trolejbusovou linkou č. 4 (modrá trasa) a  autobusovou linkou 54 (červená trasa)