„Při hlasování vyberou nejprve ředitelé jednotlivých základních škol deset svých pedagogů, o jejichž oblíbenosti budou následně hlasovat žáci dané školy. Každý z nich bude mít přitom jeden hlas,“ přiblížil mluvčí otrokovické radnice Milan Plesar.

Dodal, že kromě premiérového ročníku této ankety se radnice v souvislosti s březnovým svátkem učitelů chystá tradičně ocenit pedagogické pracovníky města.

„Jedná se o ty, kteří za svou dosavadní úspěšnou a uznávanou práci ve školství i profesionální a lidské kvality zasluhují veřejné ocenění a poděkování,“ přiblížil Plesar. Návrh na ocenění může předložit jakýkoliv obyvatel Otrokovic, a to do 16. března na odbor školství a kultury.

Má obsahovat konkrétní údaje o pedagogické činnosti kandidáta a jeho dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Dále přínos osoby ke zvyšování prestiže pedagogické práce směrem k veřejnosti či přínos pro prezentaci města.

„Zdůvodnění návrhu bude hlavním vodítkem při výběru z případného většího množství navržených kandidátů,“ objasnila vedoucí odboru školství a kultury Radana Zenáhlíková.