Správu železniční dopravní cesty – Stavební správa Olomouc zastupoval Igor Kokojan, zpracovatelský tým dokumentace Irena Bártová, zpracovatel posudku Josef Tomášek i zástupci některých dotčených územních samosprávných celků a správních úřadů. Na jednání byl dán prostor především připomínkám, které se týkaly vlivu na životní prostředí.

Nejdiskutovanější bylo zřízení protihlukových stěn. Lidé bydlící v blízkosti trati si stěžovali na nákladní vlaky, které projíždějí i v pozdních večerních hodinách. „Bydlím blízko kolejí a ten hluk je nesnesitelný,“ postěžovala si Jarmila Šedivá z Otrokovic-Trávníků. Zpracovatel dokumentace Irena Bártová přiznává, že situace není příznivá. „Kvalita bydlení podél trati je velmi špatná. Snažili jsme se však vytvořit, co nejlepší podmínky,“ dodala Bártová k novému řešení trati.

Problematika do noci hlučících kontejnerových vlaků by se prý mohla zlepšit právě zdvoukolejněním trati Otrokovice – Zlín. „Nákladní vlaky musí dát přednost osobním. V Otrokovicích tedy kontejnerová souprava čeká i dvě hodiny, než může pokračovat v cestě. Pokud se podaří přesunout vlaky na druhou kolej, čímž se ušetří dvě hodiny, nemusíme na mnoha místech řešit problematiku protihlukových stěn a oken,“ uvedl zpracovatel posudku Josef Tomášek.

S výstavbou by se mělo začít až po získaní územního rozhodnutí a stavebního povolení. „V dokumentaci je uveden datum 2011– 2013. Zatím však nejsou schváleny finance,“ sdělil zástupce Stavební správy Olomouc Igor Kokojan. Celý projekt by měl stát asi osm miliard korun, pomoci by měly i evropské peníze.

close zoom_in Kromě elektrizace trati, zmíněného zdvoukolejnění trati Otrokovice-Zlín, vybudování souběžných komunikací a úprav křížení s pozemními komunikacemi by se měla také zvýšit přepravní kapacita a vlaky by měly dosahovat rychlosti až sto kilometrů v hodině. „Nezbytná jsou také nástupiště pro bezbariérový přístup, zřízení nové výpravní budovy Zlín-střed či dvě nové zastávky Vizovice – Razov a Zlín-Louky – obchodní centrum,“uvedl jeden z týmu zpracovatelů posudku Jiří Pelc. Hluku by měly kromě stěn a oken zabránit také antivibrační rohože.

„Už celkovou rekonstrukcí zmírníme hluk, ale díky těmto opatřením se ještě utlumí,“ informoval Pelc. Podle zástupce Stavební správy Olomouc Igora Kokojana je modernizace nezbytná. „Trať má už sto deset let. Pokud se nevybuduje nová, můžou nastat problémy například s dovozem uhlí. To je převáženo právě pomocí vlakové dopravy. Chápu obavy mnoha lidí. Stavba jim může mnohé vzít, ale především je tu proto, aby jim pomohla a určitým způsobem usnadnila život,“ uvedl Kokojan.Další připomínky mohou lidé vznést na příštích projednáních, které se budou týkat samotné výstavby trati.

close zoom_in Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.