Komunikace široká tři metry slouží nejen cyklistům, ale také chodcům. Asfaltový povrch je místy vhodný také pro bruslaře. Pro bruslaře je však trať v některých místech náročnější. Stezka vede kopcovitým terénem. Přesto je krajina v okolí Velkých Karlovic díky své členitosti často vyhledávána právě cyklisty. „Mezi stávající cyklostezkou ve středu obce a dnes zprovozněnou trasou chybí ještě čtyři a půlkilometru stezky.

Projekt na její stavbu se ale již chystá,“ uvedl starosta. Oblastí ale už nyní vede několik značených cykloturistických tras, které tvoří síť stezek dlouhých až 1sto třicet kilometrů. Vyznačené cykloturistické trasy zavedou návštěvníky například do typicky valašské krajiny s loukami, vzrostlými lesy a s roztroušenými valašskými chalupami.

V údolí Léskové mohou obdivovat také chráněný jedlobukový prales Razula, v němž se dochovaly až dvě stě let staré buky a jedle, nebo navštívit přírodní jezero v údolí Jezerné, které v dávných dobách vzniklo po sesuvu půdy. Vyhledávaným turistickým cílem jsou také pramen Vsetínské Bečvy, vyznačený pod kopcem Trojačka, nová rozhledna na vrcholu Čarták nebo kopec Soláň, nabízející unikátní výhled na pohoří Javorníků. Stavba cyklostezky v Léskové byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z obecního rozpočtu. Přispěla i místní firma provozující v údolí tři horské hotely.