Fryštácká radnice dala obyvatelům zhruba tři měsíce, aby se vyjádřili k návrhům zlínského architekta Jaroslava Habarty, kterému město studii zadalo. Termín, dokdy mohli lidé vizualizaci připomínkovat, skončil začátkem září. Radnice obdržela přibližně padesát návrhů. „Příspěvky byly různorodé. Převažovaly však dva hlavní názory, a to buď vybudovat centrum jako zelenou oázu odpočinku, nebo prakticky vydláždit,“ uvedl starosta města Lubomír Doležel. Netajil se tím, že jej počet ohlasů zklamal. „Přestavba náměstí je velká věc, jež se týká všech. Fryšták má zhruba tři a půl tisíce obyvatel, očekával jsem, že lidé projeví větší zájem,“ svěřil se.

Rekonstrukce náměstí je podle Doležela nevyhnutelná z hlediska funkčního využití celého prostoru. „V současnosti bohužel naše centrum není z urbanistického hlediska vyhraněno ani jako pořádné náměstí, ani jako parčík,“ posteskl si s tím, že neuspořádané a přerostlé dřeviny navíc zakrývají cennou sochařskou práci. To vše by měla přestavba změnit. Podle Habartova návrhu by měla zachovat místa k parkování, zajistit důstojnější autobusové nádraží i prostor pro shromažďování a pořádání různých společenských akcí a estrád.

Mezi zastánce výhradně zelené varianty patří například Marcela Šedivková z Fryštáku. „Na náměstí podle mě patří stromy, keře a posezení. Chybět by neměla ani kašna,“ svěřila se.

Jiní preferují pro změnu dostatek parkovacích míst. „V centru města jich nikdy není dost,“ myslí si Tomáš Horák z Fryštáku. Připomínkami zastánců vydlážděné i zelené podoby centra města se nyní bude zabývat fryštácká stavební komise při Radě města Fryštáku. „Ta příspěvky vyhodnotí a usnese se na nějakém doporučení. S tím se pak seznámí rada města. Poslední slovo však bude mít zastupitelstvo,“ přiblížil Doležel s tím, že rozhodování nebude lehké. „Ohlasy obyvatel byly tak půl na půl. Jediné, na čem se lidé shodli, je, že rekonstrukce náměstí je opravdu nutná,“ dodal. Definitivní podoba centra města bude podle starosty jasná do konce tohoto roku.

Přestavba náměstí si vyžádá zhruba dvacet milionů korun. Tři čtvrtiny chce Fryšták financovat z evropských a státních fondů. „Obyvatelé se rozhodně nemusejí obávat, že náměstí upřednostníme před jinými věcmi, například před dobudováním vodovodů a kanalizace,“ zdůraznil starosta.