Zápisové lístky, které po přijetí odevzdají úspěšní na zvolenou školu, si navíc mohou do konce srpna vztáhnout. Střední školy tedy nebudou mít ani jistotu, kolik studentů jim vlastně 1. září nastoupí.

Rodiče rozešlou přihlášky sami

V posledních letech měli žáci devátých tříd možnost podat si v prvním kole přihlášku jednu, v druhém kole neomezený počet. Od letošního roku zůstává možnost ve druhých kolech přijímaček stejná, při prvním se zvýšila na tři. Přihlášky už navíc letos budou zasílat na střední školy rodiče, nikoliv základní školy, jak tomu bylo doposud, a to nejpozději do 15. března včetně.

„Přibude nám administrativa a sníží se náklady na poštovné. Ale jsem zvědav, jak se k tomu postaví rodiče žáků, například těch, kteří se svým dětem dostatečně nevěnují. Škola byla v zasílání přihlášek jakýmsi garantem, že přijdou v pořádku,“ uvedl ředitel osmé ZŠ ve Zlíně Malenovicích Pavel Nedbal.

Nejlepší zaberou místa průměrným

Podle ředitele Střední průmyslové školy Jaroslava Lednického jsou navíc tři přihlášky pouze zdánlivá výhoda, která přinese řadě rodičů a jejich dětem nepříjemné rozčarování.

„Spousta dětí se po prvním kole na školu nedostane. Průměrným, kteří by normálně uspěli, budou místa blokovat ti nejlepší žáci,“ zdůvodnil Lednický.

Své obavy vysvětlil na konkrétním případě.

„Velmi dobrý žák si dá například přihlášku na gymnázium, k nám a na obchodní akademii. Dostane se všude, čímž snižuje šance průměrného žáka. Přestože se prostřednictvím zápisového lístku do pěti dnů přihlásí na jednu ze škol, my nemůžeme nabídnout jeho místo dalšímu v pořadníku, protože nebudeme vědět, zda není přijatý jinde,“ objasnil Lednický.

Stejného názoru je také ředitel Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně Jan Chudárek.

„Žáci mají větší možnost volby školy a jistý pocit klidu v případě konání přijímací zkoušky. Avšak přijímací řízení pak může probíhat velmi dlouho, což může být stresující pro uchazeče a komplikované pro některé školy, které budou muset vypisovat další kola,“ sdělil Chudárek.

Kolik nastoupí zjistíme až 1. září

Dodal, že školy mohou být navíc velmi dlouho v nejistotě, kdo z uchazečů k nim 1. září opravdu nastoupí.

„Je třeba včas dořešit problematiku zápisových lístků,“ míní Chudárek.

Systém zápisových lístků považuje za nevýhodný také zástupkyně ředitele Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické ve Zlíně Alena Sýkorová.

„Není dořešeno, jak pracovat se zápisovými lístky. Žáci se budou moci kdykoliv přeřadit jinam a my nemusíme ani v srpnu vědět, kdo k nám nastoupí,“ potvrdila zástupkyně.

Lístky budou mít své evidenční číslo a každá základní škola může vydat každému žáku právě jeden.

„Pokud jej ale ztratí, a přijde si s čestným přihlášením pro druhý, vydáme mu jej. Není však jistota, že jej nemá odevzdaný na jiné střední škole, což jim může způsobit komplikace,“ souhlasil ředitel ZŠ Nedbal.

Rozhodnutí o přijetí budou moci letos střední školy vydávat už 16. března. Druhé kolo se má konat až po 7. květnu. Kvůli větší konkurenci zrušila řada škol přijímací zkoušky a žáky si vybírá na základě známek na vysvědčení. Zohledňuje přitom některé vybrané předměty jako například český a cizí jazyk, matematiku či fyziku. Plusové body mohou získat uchazeči také díky účastem na olympiádách.

Ani školáci nevidí jen pozitiva

Adam Vodica ze Zlína-Malenovic, který letos končí povinnou školní docházku, také nespatřuje v novince pouze výhody.

„Na jednu stranu je větší jistota, že se dostanu, ale na druhou stranu mají tu možnost všichni, takže je i větší konkurence,“ míní Vodica.

Sám zvažuje, že si dá přihlášku na průmyslovou školu do Zlína a Otrokovic a na polytechnickou školu rovněž do Zlína.