Ty budou sloužit veřejnosti nejen při slavnostních příležitostech, kterými jsou například poutě, mše či rodinné události, ale také ve všedních dnech.

Kromě veřejných WC je v novostavbě vybudován i sprchový kout, umyvadla a malá kuchyňská linka pro návštěvy fary. V čase prázdnin sem jezdí děti na vícedenní pobyty a budou tak mít k dispozici kromě možnosti přespání i vlastní sociální zařízení.

„Především jsou to ale toalety jak pro kostel, tak pro širokou veřejnost.Důstojné zařízení tohoto druhu ve středu obce doposud chybělo. Stávající suché záchodky za hřbitovem byly již v nevyhovujícím stavu a nesplňovaly hygienické normy. Proto došlo k vybudování nového sociálního zařízení,“ vysvětlil starosta Březnice Josef Hutěčka.

Na financování se velkou měrou podílela i obec Březnice, která ze svého rozpočtu uvolnila tři sta tisíc korun.

„Což je asi polovina z celkového rozpočtu stavby. Hodně se ušetřilo i díky brigádám farníků a jejich pomoci,“ dodal Josef Hutěčka.

Vyhrajte vstupenky na Hudečkovy koncerty

Vyhrajte 2 vstupenky poskytnuté pořadateli na jeden ze sedmi koncertů.

Více informací o koncertech a soutěži zde!