Díky projektu dojde k obnově nebo zatraktivnění zaniklých či málo využívaných polních cest a také některých cyklotras.

„Nejdůležitější je pro nás nové stromořadí s pracovním názvem stará divnická cesta, které bude začínat nad kotelnou na Malém Poli a povede až ke stávající polní cestě do Divnic. Pěší stezkou se tak spojí město se svou místní částí,“ uvedl starosta s tím, že tato stezka odnepaměti sloužila Divničanům k cestám do Slavičína.

„V minulém půlstoletí byla rozorána a zničena. Nyní může znovu sloužit obyvatelům sídliště k procházkám, běhu a v budoucnosti i jako místo sběru ovoce.“

Vysázeny budou hlavně tradiční ovocné odrůdy, případně jiné místní listnaté dřeviny. V případě úspěchu podané žádosti dotace pokryje až 85% nákladů. Rozpočet je 1,3 milionu korun a součástí projektu je i tříleté financování následné péče – zálivky, sečení, údržba pletiv proti okusu zvěří apod.

„Bez možnosti zadotovat i následnou péči bychom asi do projektu nešli, při dnešním velmi horkém počasí je výchova mladých stromků tak, aby vůbec přežily, velmi náročný úkol,“ podotkl Chmela.

Příprava projektu by se neobešla bez spolupráce s místními zemědělci, kteří v krajině Slavičínska hospodaří. Jedná se o společnosti Agrinea a ABM a součinnost poskytl také hrádecký zemědělec Josef Zemánek. Projekt se primárně zaměřuje na katastry Slavičína a místní části Nevšové. Podobná výsadba byla v minulém roce uskutečněna v Hrádku a v budoucnosti se otevírají možnosti ji podpořit také přímo v Divnicích. (poh)