Dárcem tohoto zařízení je občanské sdružení Baby klokánci Zrnka, které v nemocnici zastupovala koordinátorka Ingrid Martynková. Organizace podporuje předčasně narozené děti, nemocné novorozence a jejich rodiny.

„Pro zdravé novorozence je mateřské mléko důležité, pro nemocné a předčasně narozené děti nejvíc. Je totiž součástí léčby,“ vysvětlila Martynková.

Odsávací zařízení převzal primář novorozeneckého oddělení Josef Macko. „Máme několik typů odsávaček. Tato je však nejkvalitnější. Optimální je jak pro matky předčasně narozených dětí tak pro matky fyziologicky velkých novorozenců. Potřebujeme je denně a vzhledem k počtu dětí, které se zde rodí jsou využívány prakticky nepřetržitě,“ doplnil primář.

Odsávaček je však stále málo, protože matky je chtějí a především potřebují.

Tento prostředek stimuluje uvolňování hormonu díky němuž dochází k tvorbě mléka – prolaktinu. Cena modelu Medela Symphony činí čtyřicet šest tisíc korun a získat na něj prostředky trvalo devět měsíců. „ Dárci jsou zpravidla lidé, kterým se také předčasně narodily děti,“ uzavřela Martynková.