U odhalení nebude chybět opékaný beránek. „Kaple I je první socha z předpokládaného záměru tří krajinných objektů Kaple I, II a III navazujících na Křížovou cestu instalovanou v katastru obce Šarovy v roce 2008.

Rozmístění všech tří kaplí je plánováno tak, aby z každého objektu bylo vidět na další. Kaple III bude ukončením Křížové cesty,“ popsala Kačírková, která je absolventkou brněnské fakulty výtvarných umění v ateliéru Jana Ambrůze.

Kaple I U Salaše je tvořena jedním opískovaným osmnáctimilimetrovým plechem, který má na výšku šest a na šířku dva metry. „Jedná se o linii spojující Zemi s nebem reagující na vliv větru,“ vysvětlila autorka.

Více o Pavle Kačírkové a její práci nawww.kacirkova.cz