„Dva bateriové trolejbusy dvanáctimetrové délky úspěšně využíváme už od roku 2016. Dalších sedm sólo bateriových trolejbusů jsme v loňském roce pořídili pro elektrizaci dopravy mimo trolejové vedení na linkách 4 a 5 do Kostelce a Štípy. Logickým pokračováním tohoto trendu je nyní nákup kloubového bateriového trolejbusu. Ten bychom chtěli využívat zejména na lince 2 u spojů, které jsou vedeny bez přestupu až na točnu Štěrkoviště, kam není dovedeno trolejové vedení,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Protože jde o nový typ trolejbusu, musel absolvovat nejdříve stanovený počet kilometrů zkušebního provozu bez cestujících a nyní má před sebou ještě osm tisíc kilometrů s cestujícími, než bude vůz Drážním úřadem schválen pro standardní provoz. Pro cestující, kteří budou tímto trolejbusem nyní jezdit, při zkušebním provozu žádné omezení nebo odlišnost od běžného provozu jiných vozů nevzniká.

Nový článkový trolejbus je prvním 18metrovým trolejbusem, který je vybaven trakčními bateriemi a ujede až 10 kilometrů mimo trolejové vedení. Kloubový trolejbus má čtvery dveře, je plně nízkopodlažní a klimatizovaný. Má 42 míst k sezení, plošinu pro vozíčkáře, dětské kočárky nebo jízdní kola.

Elektrickou výzbroj do vozidla instalovala firma Škoda Electric Plzeň, která je také dodavatelem vozu pro DSZO. Trolejbus může dosahovat maximální rychlosti 65 kilometrů v hodině. Jeho elektromotor má výkon 250 kW. Článkový trolejbus tohoto typu stojí 16,7 milionů korun.

Novému vozu bylo u DSZO přiděleno evidenční číslo 414. Bateriové trolejbusy vykazují lepší jízdní vlastnosti při jízdě mimo trakční vedení než trolejbusy s dieselagregátem a nezatěžují své bezprostřední okolí hlukem spalovacího motoru ani žádnými emisemi.