Rekonstrukce křížení ulic, jejíž součástí byla také obnova přilehlých úseků v Mostní, ulici k Hotelu Zlín a krajské silnice II/490, začala v dubnu loňského roku. Součástí stavby byla i rekonstrukce veřejného osvětlení, vznikly nové zastávky MHD, cyklostezka a chodníky.

Právě nový chodník se v uplynulých týdnech stal terčem kritiky Zlíňanů na sociálních sítích. Řada z nich se také obrátila přímo na redakci Deníku. Poukazovali například na úsek u Velkého kina.

„Tento nový chodník směrem k zimnímu stadionu je stejně tragický jako výkony zlínských hokejistů. Převzal zadavatel tuto zakázku? Opravdu mu tato kvalita stačí?“ tázal se například Jakub Nešpor.

V železniční stanici Zlín vykolejil v pondělí 12. února 2024 v noci osobní vlak.
Vykolejení vlaku ve Zlíně zastavilo provoz na Vizovice. Lidé musí autobusy

Deník se proto obrátil s dotazy na zlínskou radnici.

„Odbor dopravy MMZ, který je pověřený přípravou a realizací stavby „Křižovatka ulice Mostní – Březnická“, provede mimo dalších věcí kontrolu uvedeného úseku chodníku. V případě zjištěných závad, či nedodělků bude řešit jejich odstranění v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby,“ reagoval minulý týden mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Že se radnice stavem tohoto chodníku zabývala, dokládá i fakt, že v těchto dnech byl zmíněný úsek chodníku už v pořádku.

„Připomínám, že celá stavba byla uvedena do předčasného užívání a je ve zkušebním provozu, který slouží k odstranění případných nedostatků,“ dodal mluvčí.

Návštěvnost Zlínského kraje stoupá. V roce 2023 překonala loňská čísla. Na snímku Archeoskanzen Modrá.
Návštěvnost Zlínského kraje stoupá. V roce 2023 překonala i předcovidový rok

„Je to čistě formální, papírová záležitost. Zkušební provoz musí předcházet kolaudaci. Ta proběhne až na jaře, až bude zasazena tráva a dokončeny úpravy, které se nemohou dělat v zimě,“ vysvětlil při spuštění zkušebního provozu náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Stavba si vyšla na přibližně 150 milionů korun. Z toho 25,5 milionu pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (IROP).

V uplynulém roce Zlín dokončil dva velké investiční projekty v oblasti dopravy – nové napojení na průmyslovou zónu Příluky a rekonstrukci křižovatky Mostní a Březnické ulice. Obdobně velké investice letos město nechystá. Zlíňané ale v nejbližších letech mohou očekávat rekonstrukci cyklostezky směrem na Jižní Svahy, Havlíčkova nábřeží u krajské nemocnice a stavbu obchvatu Zálešná.