Policisté Zlínského kraje tak získali nové, luxusnější zázemí pro služební koně. Do Tlumačova se zlínská služební hipologie přestěhovala z Pozlovic, kde sídlila od svého založení před pětadvaceti lety.

„Byli jsme v nájmu u soukromníka. Nyní jsme v nájmu u organizace, která patří státu, je to tedy pro nás finančně výhodnější. Ušetříme na nájemném,“ uvedl Jaromír Tkadleček, ředitel Policie Zlínského kraje.

V Tlumačově mají nyní lepší prostory pro výcvik, dvě venkovní kolbiště i zastřešenou halu. Také ustájení koní je komfortnější. V čele slavnostního průvodu jela včera na svém koni i policistka služební hipologie Zlín Petra Otáhalová.

„Mám velkou radost, pracovat právě zde je můj sen,“ usmála se osmatřicetiletá policistka. U služebních koní pracuje sedm let. Doplnila, že zkušenosti s chovem koní měla již dříve. Služební hipologie patří k policejním odvětvím, která se teprve rozvíjí. Fungují zatím jen na třech místech v republice, a to v Praze, v Brně a to nejmenší je právě v našem kraji. V Tlumačově je nyní ustájeno osm služebních koní, o které se stará osm policistů jezdců. Podle vedoucího oddělení Dalibora Břečky není výchova služebního koně vůbec jednoduchá.

„Člověk to musí s koňmi umět a musí si s nimi rozumět, protože když to v sobě nemá, tak ten kůň to pozná, že je něco v nepořádku a nereaguje tak, jak by měl reagovat,“ vysvětlil policista, který pracuje na tomto oddělení už dvanáct let. Podle něj musí policisté zvládnout se svými svěřenci i drezurní jezdění. Kůň musí poslouchat a reagovat na to, co mu jezdec říká.

„Prostě na to musí mít jezdec cit, aby kůň správně plnil jeho povely,“ vysvětlil Dalibor Břečka. Služební koně cvičí se svými jezdci denně hodinu. „Kdyby byl na výcviku dlouho, tak by to koně nebavilo, byl by protivný a druhý den ještě víc. Musí se s ním cvičit do chuti,“ usmál se šéf služební hipologie s tím, že i koně mají rádi odměnu a nejvíc u nich prý vede cukr.Služební koně nakupuje Policejní prezidium. Musí vyhovovat přísným krité- riím. Většinou pochází z hřebčínů v Písku nebo z Tlumačova. Později jdou do výcviku, kde si osvojí základní dovednosti.

Pak už je na policistech ze služební hipologie, aby z nich vycvičili parťáky, kteří se nezaleknou nestandardních situací. Všichni služební koně mají přidělenu kategorii kůň pro speciální úkoly. Jejich výcvik je naučí některé přirozené pudy ovládat nebo potlačit. A to nejen při hlídkové činnosti ve městech či například v chatových oblastech, ale hlavně při akcích, kde se vyskytuje velké množství lidí.

Například na sportovních či kulturních událostech. Když třeba alkoholem posilněný fanoušek hodí bundu zvířeti na hlavu, kůň musí zůstat klidný. Nemůže kopat, kousat či jinak prudce reagovat. Speciální nasazení vyžaduje po koních zvládnutí pohybu ve stísněných prostorech, klid v nepřehledných situacích i potlačení strachu z ohně a pyrotechniky.Když mají koně takzvaně odslouženo, čeká na ně vyřazení ze služebního života. Důvodem k „odchodu ze služby“ bývá například nevyhovující zdravotní stav nebo změny v chování koně.

Kůň Marlot, na kterém seděla při slavnostním defilé policistka Petra Otáhalová, je mladý šestiletý kůň a je mimo jiné koně jejím třetím svěřencem. „Ten první měl zdravotní problémy, a tak jsem jej odkoupila a nyní si užívá svůj koňský důchod na naší pastvině nedaleko domu,“ usmála se žena, která má blízko ke koním nejen svou profesí, ale vztahem k nim stejně jako všichni její kolegové.

Policejní koně se jmenují: Tajfun, Divoch, Artemio, Barylin, Glen , Agaton, Marlot

Policie ČR používá převážně české teplokrevníky pro jejich univerzálnost, výšku, velikost a také ochotu k práci. Samotný nákup a příprava koní není jednoduchá záležitost. Zvířata se nakupují ve věku 4 až 6 let se základním výcvikem. Poté bývají zařazena do dvanáctiměsíčního policejního výcviku, jehož součástí je drezurní a skoková příprava, výcvik v terénu a nácvik speciálních policejních dovedností. Výcvik završuje závěrečná zkouška.