Ten přijal 27. června kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera.

Takzvaná primice byla zahájena v tamním kostele Povýšení svatého Kříže rodičovským požehnáním, žehnáním kněžského ornátu a požehnáním otce Karla Janíčka, valašskoklobouckého faráře. Tento obřad se obvykle koná v rodném domě novokněze, Šupol si však přál podělit se o něj s širokou veřejností.

„Modlitby rodičovského požehnání, požehnání pana faráře a taky žehnání kalicha a ornátu jsou velmi krásné. A náš dům je docela malý na to, aby se tam vešla i nejbližší rodina. Přišlo mi to jako velká škoda, že bychom u toho nemohli být všichni,“ zdůvodnil novokněz fakt, že požehnání přijal ve farním kostele. Dodal, že tak se mohli zúčastnit všichni, kteří si chtěli spolu s ním prožít ten slavnostní okamžik.

Poté se novokněz doprovázený dlouhým průvodem kněží, ministrantů družiček a mnoha dalších vydal na náměstí, kde si odsloužil svou první bohoslužbu. Po mši pokračovala slavnost hudebním festivalem křesťanských kapel PrimFest, na kterém vystoupil například Láďa Křížek či schola Adorare.

Pavel Šupol je už jednadvacátým valašskoklobouckým rodákem, který se rozhodl stát se knězem.