„Chceme pokračovat ve vytváření špičkových pracovišť, která budou žádaná a nabídnou nejmodernější léčebné postupy. Samozřejmostí musí být poskytování kvalitní zdravotní péče ve všech oborech,“ nastínil nový ředitel svou vizi dalšího fungování krajské nemocnice.

Doplnil, že kvalitně léčený a spokojený pacient musí být pro každého zaměstnance na prvním místě. Mezi další významné cíle podle něj patří i podpora zaměstnanců v jejich osobním rozvoji a umožnění dalšího vzdělávání. „Pochopitelně naší další snahou bude také vyvést nemocnici ze ztráty a zlepšit její ekonomickou situaci. Představu o opatřeních ke snížení propadu již máme,“ konstatoval Bohuslav Škubal s tím, že další informace sdělí později.

Jako předseda představenstva nemocnice bude zodpovědný za její zdravotnickou část. Sdělil, že do výběrového řízení se přihlásil z několika důvodů. Jako dlouholetý zaměstnanec těžce snášel negativní pohled veřejnosti na Baťovu nemocnici, vadily mu rovněž odchody kvalitních lékařů a špatné vnitřní personální vztahy.

„Jsem přesvědčen, že se svým týmem dokážu zapojit veškerý personál do nelehké práce na zlepšení kreditu naší nemocnice,“ dodal Škubal.

Nové představenstvo Krajské nemocnice Tomáše Bati jmenoval ve čtvrtek do funkcí hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Za provozně technickou část nemocnice bude zodpovědný Zdeněk Vachala, který má dlouholeté zkušenosti ze zavádění a auditu systémů jakosti a bezpečnosti a působil dříve také jako manažer.

Ekonomickou stránku zdravotnického zařízení dostala na starost Marie Gajdošová. V předchozích letech pracovala na ekonomických úsecích významných firem, kde zavedla například systém vnitropodnikového účetnictví.

Nový ředitel nemocnice Bohuslav Škubal pracuje v instituci od roku 1974. Posledních třiadvacet let působil jako primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Baťovy nemocnice. Mimo jiné se také významnou měrou zasloužil o vybudování záchranné služby v okrese Zlín.

Výběrové řízení na nový management Baťovy nemocnice vypsal Zlínský kraj, jako její zřizovatel, letos v dubnu. Důvodem byla především špatná pověst zdravotnické instituce, kdy se v médiích objevovaly informace o údajných střetech zájmů, nečisté personální politice, zmanipulovaných výběrových řízeních či špatném hospodaření.

Zájem o vedení krajské nemocnice projevilo devět manažerských týmů.