Podle předběžných odhadů předsedkyně Aleny Macháčkové by se tak mohly od 4. října podávat návrhy na kandidáty a 12. října se uskutečnit samotná volba.

„Před vyhlášením voleb bude nejdříve univerzitní senát jmenovat členy komise a také jejího předsedu. Komise musí být složena z navržených zástupců jednotlivých senátů fakult vysoké školy. Zatím mi nepředložili návrh fakulty dvě. Učiní tak nejpozději do 3. září,“ sdělila Macháčková.

Kromě volby na kandidáta na jmenování rektorem vyhlásí v zářijovém termínu senát také doplňkové volby na členy senátu fakulty logistiky a krizového řízení. Někteří z nich totiž ve funkci končí. Členové se dohodli, že dají této fakultě možnost mít při volbě na kandidáta plné obsazení. „Doplňkové volby by se mohly konat v termínu 27. září až 2. října,“ podotkla předsedkyně.

Všechny uvedené termíny budou předmětem jednání senátu UTB právě 14. září.