Akce platí v oddělení pro děti Ústřední knihovny, v obvodních knihovnách na Jižních Svazích, Dílech a v Malenovicích ve všech pobočkách.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dále připravila nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením. Jednotlivé lekce jsou založeny na dialogu s dětmi a poutavou formou podporují rozvoj klíčových dovedností (jazykových, komunikativních, k učení, k řešení problémů, sociálních a občanských).

Programy se dají přizpůsobit potřebám konkrétní třídy. S dostatečným předstihem je možné objednat si program i na jiná témata, než která jsou připravena.