Některé projekty, jako například výstavba dálnice D49, nabírají zpoždění až 10 let. Nejlepší cestou podle odborníků tedy bude změna příslušných zákonů.

Na tomto postupu se shodli účastníci mezinárodní konference v Luhačovicích s názvem Střední Morava křižovatka dopravních a ekonomických zájmů.

MUSÍ SE ZVYŠOVAT TLAK

Pořadatelem konference bylo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

„Cílem našeho sdružení je aktivně ovlivnit a urychlit proces přípravy prioritních projektů. Ty doplácejí na nedostatky v legislativě, což ve svém důsledku neúměrně prodlužuje celý proces přípravy staveb,“ uvedl předseda sdružení Libor Lukáš.

Podle něj se tak musí zvyšovat tlak na změnu stavebního zákona, který přípravu staveb zkrátí. Věcný návrh nového stavebního zákona připravuje ministerstvo a bude na stole ke konci roku.
„My jsme pojmenovali klíčové problémy, kde vidíme ty žrouty času. A proto jsme pro vládu ČR připravili informační materiál k této věci, který projednávala 5. září,“ informovala za ministerstvo pro místní rozvoj náměstkyně ministra Marcela Pavlová.

Dodala, že by chtěli mít věcný záměr připraven do konce letošního roku a potom paragrafové znění toho nového stavebního zákona a změnových zákonů na podzim v zimě roku 2020.


„A podle velmi ambiciózního, jak já říkám, harmonogramu, který jsme si udělali, tak by ten nový stavební zákon mohl být schvalován v létě 2021,“ míní náměstkyně ministra pro místní rozvoj. Doplnila, že na řadu také přijde nová legislativa spojená s vyvlastněním pozemků a také o tom, kdy mohou ekologické spolky do stavebního řízení zasahovat a kdy ne.

„Ten zákon, jak jej představuje ministerstvo pro místní rozvoj a tak, jak je postaven, má za mne velký potenciál a nejen pro liniové stavby, ale obecně pro celé stavitelství,“ kvitoval snahu ministerstva generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Na těchto závěrech se nakonec všichni účastníci konference shodli a uzavřeli tak Luhačovickou výzvu 2018.

V ní mimo jiné zdůraznili, že komplikovanost legislativy je zásadní riziko pro dokončení strategických investic v ČR v reálném čase. Některé prioritní stavby jsou také podle nich dlouhodobě blokovány obstrukčním přístupem ekologických aktivistů.

Proto je potřeba také revize legislativy v oblasti ochrany životního prostředí. Pro dokončení realizace prioritních silničních a železničních staveb v reálném čase je potřebné provést revizi dlouhodobého způsobu financování dopravní infrastruktury.

LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2018

V oblasti silniční infrastruktury:

∆ Dořešit obstrukční postup ekologických aktivistů a následně neprodleně zahájit výstavbu dálnice D49 jako součást evropské sítě „core network“ stavbou 4901 v úseku Hulín Fryšták a urychlit přípravu navazujících staveb 4902 v úseku Fryšták - Lípa pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná a na slovenské straně připravit a realizovat navazující rychlostní silnici R6 Lazy pod Makytou - Púchov s napojením na D1 (Beluša/SR), a učinit tak zásadní posun v propojení střední a východní Moravy se sousedními regiony Slovenska.

∆ Dokončit výstavbu dálnice D1 v ČR jako hlavní dopravní tepny spojující západ s východem republiky, a to urychlením přípravy chybějícího moravského úseku D1 stavby 136 Říkovice Přerov.

∆ Urychlit přípravu a výstavbu dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov a v úseku Otrokovice Staré Město - Uherské Hradiště - Bzenec s prodloužením do Hodonína a Břeclavi a napojením na dálnici D2. Dořešit technické řešení průchodu trasy D55 v lokalitě „Bzenecké Doubravy“, v návaznosti na D55 urychlit přípravu tzv. východní tangenty jako součást obchvatu města Olomouce.

∆ V kontextu závěrů Studie proveditelnosti D55 připravovat rovněž i důležité silniční propojení „Propojení silnice I/50 a I/55“ (u Uherského Hradiště - Kunovic)

∆ Pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí Palačov (D48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín

∆ Přijmout účinná opatření k významnému urychlení přípravy jednotlivých úseků D35, v úseku Hradec Králové - Mohelnice jako strategického kapacitního propojení ČR v západovýchodním směru.

∆ Urychlit přípravu a realizaci rychlostní silnice I/44 v úseku Mohelnice Jeseník v rámci severojižního propojení Olomouckého kraje a její napojení na dálnici D35.

V oblasti železniční infrastruktury:

∆ Urychleně dokončit přípravu stavby a realizovat modernizaci trati č. 331 Otrokovice Zlín Vizovice (včetně dopravního terminálu Zlín-město).

∆ Urychlit proces přípravy a realizaci modernizace a zdvoukolejnění trati Brno-Přerov a elektrizaci navazujícího propojení Kojetín Kroměříž Hulín, a tím připojení krajského města Zlín do koncepce Rychlých spojení na železnici.

∆Urychlit proces přípravy a realizace modernizace a elektrizace trati Staré Město Uherské Hradiště -Veselí nad Moravou/Kunovice-Uh. Brod- Luhačovice- Bojkovice-Brumov Bylnice.

∆ Urychlit proces přípravy a realizace modernizace 9. nákladního železničního koridoru v TEN-T v úseku Hranice na Moravě Valašské Meziříčí - Vsetín Horní Lideč s prioritní realizací železniční stanice Vsetín.

V oblasti vodní dopravy: ∆ Pokračovat v přípravě výstavby plavební komory na řece Moravě jez Bělov, čímž dojde k očekávanému prodloužení turistické trasy Baťova kanálu z Rohatce až do Kroměříže.

∆ Pokračovat v přípravě plavebního propojení rekreační oblasti „Pahrbek“ v Napajedlech s korytem řeky Moravy

O D49

Historie dálnice D49 sahá pouze do roku 1996, kdy byla změněna trasa pokračování dálnice D1 od Vyškova. Podle plánů nepovede dálnice D1 dál na Slovensko (jak bylo rozhodnuto ještě za Československa), ale bude pokračovat směrem na Ostravu a Polsko.

Druhé dálniční spojení se Slovenskem (první je D2) se ale nezavrhlo. Na trasu dálnice D1 naváže dálniční křižovatkou u Hulína dálnice D49, která zajistí alternativní spojení se Slovenskem. Ta se stane významnou trasou na území východní Moravy a na hranicích bude navazovat na 19 km dlouhou slovenskou rychlostní silnici R6. Ta se bude u Púchova napojovat na slovenskou dálnici D1 a tak bude zabezpečeno spojení s Tatrami a Košicemi.

Koncem září 2008 byla slavnostně zahájena výstavba prvního úseku (práce na hlavní trase se ještě nerozeběhly), který spolu s další kratší navazující částí po svém zprovoznění výrazně zlepší napojení Zlína a okolí na českou síť.