Roztomilí hlodavci mohou napáchat značné škody. Přemnožení ale nejsou.

Ve skutečnosti jde o nutrii říční (Myocastor coypus). Ty se ve Zlíně a místních částech krajského města hojně zabydlují.

Podle odboru životního prostředí zlínského magistrátu byl poprvé výskyt nutrie říční zaznamenán na území města Zlína v roce 2008.

„Jedná se o invazní nepůvodní druh velkého vodního hlodavce, který pochází z Jižní Ameriky a do Evropy byl dovezen za účelem farmového chovu pro maso a kožešinu,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína Vladimíra Pavlovová.

V Otrokovické Besedě se pořádala už po padesáté entomologická výstava.
Dlouhá cesta do Otrokovic: motýli i pavouci až z Malajsie či Peru

Připomněla, že k rozšíření do volné přírody přispěli chovatelé, kteří rušili chovy a nutrie do volné přírody prostě vypustili.

„V případě, že tento živočich nemá v přírodním prostředí přirozeného predátora, existuje velké nebezpečí jeho nekontrolovatelného množení a tím může dojít k narušení ekologické rovnováhy hlavně v oblasti potravinového řetězce a dochází k vytláčení domácích druhů volně žijících živočichů,“ upozorňuje Pavlovová.

To, že nutrie nejsou žádná neviňátka, dokazují škody, které tito hlodavci páchají na okolním ekosystému.

Pracovníci zmiňovaného odboru upozorňují zejména na škody, které nutrie působí hlavně vyhrabáváním nor s dlouhými chodbami, kvůli kterým dochází k výraznému narušení stability břehů.

„Poškozují jak kořenový systém břehových porostů, tak vlastní vegetaci a vzniká velké riziko sesuvu břehů, popřípadě i pád stromů,“ doplnila Vladimíra Pavlovová.

K narušení ekosystému v souvislosti s výskytem nutrií na březích Dřevnice pomáhají i lidé, kteří jim, snad v dobré víře, chtějí přilepšit.

„Pravidelným krmením, které zajišťují občané místní i přespolní, je vodní tok znečišťován a v některých lokalitách dochází i k přemnožení potkanů,“ varují ochránci přírody.

Podle pracovníků zlínského odboru životního prostředí a zemědělství byl poprvé výskyt nutrie říční zaznamenán na území statutárního města Zlína v roce 2008. Rok nato byl zahájen jejich odchyt, nutrie se totiž začaly přemnožovat.

Dopravní situace ve Zlíně 28. 1. 2019
Sníh komplikuje dopravu, Zlín stál úklid města od sněhu statisíce za jeden den

„Odchyty probíhaly v různých částech města, např. v tzv. „teplárenském náhonu“ v Bartošově čtvrti a v tzv. „hradítkové komoře“ na Přílukách, v Lužkovicích. Odchycení jedinci byli dočasně umístěni do Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava a následně převáženi k chovatelům,“ připomněla Vladimíra Pavlovová.

Podle jejích slov se statutární město Zlín problematikou regulace populace nutrií i nadále zabývá a odchyt provádí strážníci Městské policie Zlín.

„V loňském roce jsme neprovedli odchyt žádné nutrie. V minulosti jich byly desítky, což souviselo s jejich výrazným přemnožením v daných lokalitách na území města,“ upřesnil zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

Věděli jste, že…

Nutrie říční žijí na hustou vegetací pokrytých březích potoků, jezer a řek či v zarůstajících bažinách. V březích si budují nory s chodbami dlouhými 15 a více metrů.

Aktivní jsou hlavně za šera, přičemž se obvykle nevzdalují více než 180 m od nory. Jsou vynikající plavci a podstatnou část své aktivity vyvíjejí ve vodě. Na nohou mají plovací blány a jejich nozdry jsou posunuty dopředu a nahoru. Okolo tlamy mají hmatové vousky, které jim ve vodě umožňují snadněji hledat potravu. Výrazné jsou oranžové hlodáky.

Velikostně se nutrie nacházejí přibližně mezi ondatrou a bobrem tělo dospělé nutrie je dlouhé 40-70 cm, ocas je dlouhý 30-45 cm. Dospělé nutrie váží obvykle 5-6 kg, dobře živený alfa samec může dosáhnout 10 kg, samec vykrmený v zajetí až 12 kg. Další nepříjemností je, že jsou hostiteli pro nematodální parazity, kteří mohou napadat člověka (jde zejména o druh Strongyloides myopotami napadající kůži člověka).

V chovech je základem krmné dávky zelená píce v letních měsících, v zimních měsících seno, pařené brambory, krmná řepa či mrkev a jadrné krmivo (oves, ječmen, pšenice, kukuřice), a to nejčastěji v podobě šrotovaného krmiva. Zdroj: Wikipedie