Naopak byla ukončena činnost developmentu, marketingu, divize poskytující elektřinu a plyn či výstavby pasivních domů. Věřitelé na konci ledna schválili firmě plán reorganizace, která dává firmě šanci k restartu podnikání.

Takřka jednomyslně byla 20. ledna schválena věřiteli cesta reorganizace umožňující nadále společnosti NWT v pokračování ozdravování. Na schůzi byl mimo jiné schválen znalec, který ocení majetek společnosti pro jeho prodej, z něhož by měli být věřitelé uspokojeni. Celkově NWT dluží dle přihlášených pohledávek věřitelům cca 700 mil. Kč. Značnou část z této sumy představují pohledávky financujících bank. Další stamilionové pohledávky insolvenční správce popřel.

Budova NWT ve Zlíně-Prštném. Ilustrační foto
Úpadku NWT nešlo zabránit, vnější okolnosti dramaticky ovlivnily trh

S financováním provozu a manažerským řízením reorganizace firmě aktuálně pomáhá investor Servis-24 v čele s Janem Čermákem a tuto pozici upevňuje brněnský fond Ifis, který získal část pohledávek od největšího věřitele Raiffeisenbank v rámci skupiny.

Podzimní insolvence

Na podzim loňského roku rozhodl krajský soud v Brně o úpadku společnosti NWT a.s., která je nucena po třiceti letech fungování přejít k reorganizaci. V minulých týdnech společnost pracovala na konkrétní podobě plánu a vedla jednání se svými věřiteli tak, aby mohl být reorganizační plán schválen. Cílem bylo zachovat životaschopné projekty, udržet stávající zaměstnanost a uspokojit věřitele. Společně se sešli a projednali způsob řešení insolvence.

Třicet let podnikání zhatila energetická krize

NWT má za sebou 30 let úspěšného fungování. Do potíží se společnost dostala vlivem vnějších okolností, způsobených energetickou krizí a následně válečným konfliktem na Ukrajině, které vedly k nárůstu cen energií.

Skokové navýšení cen elektřiny a plynu zapříčinily ekonomické potíže divizi, která odběratelům tyto komodity dodávala. Ztráty, které se dále prohlubovaly, společnost vykrývala z vlastních zdrojů i prostřednictvím organizačních článků ve skupině. Situace se ale stala neudržitelnou a NWT byla nucena požádat o insolvenci.