Většina z nich navíc není placená, což jistě udělá radost většině rodičů. Děti zaplatí jen za materiál, který v kroužku používají ke své práci.

Hlouběji do kapsy musí rodiče sáhnout, pokud si jejich potomek přeje věnovat se nějakému uměleckému oboru více do hloubky. Základní umělecké školy si účtují školné v řádu stokorun až několika tisícovek. Děti si však mohou vybrat z pestřejší nabídky uměleckých oborů. Učitelé, kteří se dětem věnují, mají specializované vzdělání a dokážou dětem předat hlubší znalosti o umění.

„Volná místa zatím máme ve výtvarném a tanečním oboru. Největší zájem je o hudební obory a literárně dramatický kroužek. Roste zájem o zpěv," sdělila ředitelka základní umělecké školy na Jižních Svazích ve Zlíně Andrea Šopíková.