Tak komentovala devětačtyřicetiletá Renata Pekarová jeden z posledních kroků, které směřují k tomu, aby lidé a obce z oblasti okolo vrbětických skladů, které v závěru roku 2014 explodovaly, dostali odškodnění.

Tento týden totiž schválil Senát zákon který umožní, aby bylo lidem z tohoto regionu odškodnění vyplaceno. Své „ano“ tak musí ještě svým podpisem stvrdit prezident republiky. Zákon pak vejde v platnost 1. ledna 2022.

„Od tohoto data si budou moci lidé podávat žádosti o toto odškodnění. Vzorové žádosti budou včas zveřejněny,“ uvedl europoslanec a současně právní zástupce dotčených obcí Stanislav Polčák, který patřil mezi hlavní iniciátory jednání o odškodnění na ministerské úrovni.

Z Brumova-Bylnice dojíždí každý týden i pan František se svou ženou. Ve Vrběticích vyrůstal se svou sestrou.

Po rodičích zde zůstal rodný dům, polnosti i les, který se rozprostírá v okolí muničních skladů. Sedm let nemohli tato území obhospodařovat. Jejich les zničil kůrovec.

Zdravotní sestra ze Vsetína Martina Bučková přišla loni tragicky o manžela, prostřednictvím sbírky jí ale pomohly tisíce lidí.
Pro sestřičku z Valašska vybrali lidé dva a půl milionu

Jak je to s dědici

„V této době sestra, majitelka domu i pozemků, zemřela. Majetek tak přešel na dědičku, nevíme, jestli může ona jako dědic o odškodnění požádat?“ ptal se pan František.

Odpověď je jasná: nemůže.

„Může však napadnout protiústavnost zákona,“ poradil Stanislav Polčák.

Podle něj se dědici mohou přihlásit jen o náhradu škody za způsobenou újmu u viníka výbuchů a to i u státu, formou civilního soudu. Dědicové mají jen tuto možnost, na odškodnění, které stát lidem přiznal, zatím nemají podle tohoto zákona žádný nárok. Podle něj nemohou odškodnění požadovat zatím ani pozůstalí.

Podle starosty Vlachovic-Vrbětic Zdeňka Hověžáka bude odškodnění pro obce a města vyplácet ministerstvo financí, pro fyzické osoby platí, že jim odškodnění vyplatí ministerstvo vnitra.

„Pokud budou lidé žádat o náhradu škody, to budou muset u viníka, který stojí za explozemi skladů číslo 16. a 12.,“ poznamenal Zdeněk Hověžák.

Sněmovna schválila zákon o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích
Sněmovna schválila zákon o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích

Jen pro lidi s trvalým pobytem

„Jednorázové odškodnění, které směřuje vůči občanům a obcím z dané lokality, se týká pěti obcí, Zlínského kraje a všech občanů, kteří v dané lokalitě mají trvalý pobyt,“ připomněl Stanislav Polčák.

Navíc podle něj, návrh zákona rozděluje jak perimetr nejvíce zasažených míst explozemi, tak také tři časová období.

Jak Stanislav Polčák vyčíslil, bude vyplaceno přes 90 tisíc odškodného pro každého obyvatele.

„Za každé období, každému občanovi, který v některých z uvedených obcích trvale žil, náleží odškodnění, které je odstupňované do tří časových pásem. Celkově by tak mohl každý občan za toto šestileté období získat částku mírně převyšující 90 tisíc korun. U města Slavičín pak 15 tisíc,“ vyčíslil advokát postižených obcí.

„Ti občané, kterým bude vyplaceno odškodné podle tohoto zákona, nebudou již moci uplatňovat náhradu způsobené škody. Tedy: přijetím odškodnění dle tohoto zákona již nemohou uplatňovat jiné nároky vůči státu,“ připomněl starost Vlachovic-Vrbětic Zdeněk Hověžák.

Lidé podle něj tak mají na výběr: buď využijí možnost odškodnění dle tohoto zákona nebo se budou moci domáhat náhrady škody u viníka jinou, nejspíše soudní cestou.

Oplocení areálu muničního skladu ve Vrběticích, 22. dubna 2021
Les jako z hororu. Z okolí vrbětických skladů mrazí, podívejte se

Podmínky nároků stanovených návrhem zákona

Jednorázové odškodnění pro územně samosprávné celky

Zákon stanovuje jednorázové odškodnění ve výši 59 milionů Kč pro Zlínský kraj,
ve výši 36 568 000 Kč pro obec Bohuslavice nad Vláří,
ve výši 15 976 000 Kč pro obec Haluzice,
ve výši 36 064 000 Kč pro obec Lipová,
ve výši 104 290 000 Kč pro obec Slavičín
a ve výši 116 560 000 Kč pro obec Vlachovice.

Odškodnění má být obcím vyplaceno do 31.12. 2021.

Jednorázové odškodnění pro občany obcí

Občanům obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice má být vyplaceno jednorázové opatření za tři rozhodná období za každý den trvalého pobytu:

(1) v období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014 (období neřízených výbuchů) nárok na 300 Kč / den,
(2) v období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 (období odvozu munice) nárok na 100 Kč / den,
(3) v období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020 (období záchranných a likvidačních prací) nárok na 20 Kč / den.

Pokud bude návrh zákona schválen, je nárok nutné uplatnit u Ministerstva vnitra nejpozději do 31. března 2022, jinak zaniká.

Uspokojením nároků podle tohoto zvláštního zákona zanikají oprávněným subjektům nároky na náhradu škody podle jiných právních předpisů, tedy přijetím odškodnění dle tohoto zákona již nemohou uplatňovat jiné nároky vůči státu. Návrh zákona předpokládá nabytí účinnosti dne 1.10. 2021, tedy ještě před parlamentními volbami. 
(zdroj: Zlínský kraj)