V létě ošetřili záchranáři po úrazu více než dvacet dětí ve věku tři až šest let, přes sedmdesát dětí ve věku sedm až patnáct let a více než šedesát osob ve věkovém rozmezí od šestnácti do osmnácti let.

„Tyto počty však nijak zvlášť nevybočují z běžného průměru, v porovnání s údaji z května je množství zásahů na srovnatelné úrovni. Mírně se počet ošetřených zvýšil pouze v měsíci srpnu,“ uvedla Hana Polešáková ze zlínské záchranné služby.

Podle ní o prázdninách výrazně nevzrostly ani výjezdy k dětem po požití alkoholu.

„Za červenec a srpen zasahovaly posádky záchranářů u patnácti případů intoxikace alkoholem ve věku do osmnácti let. Přesto je toto číslo více než varovné,“ zdůraznila Polešáková.

Celkový počet pacientů ošetřených v červenci a srpnu činí 7312 osob.