„Tento způsob podání má ale zatím celou řadu podmínek a výjimek," upozorňuje mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.

„Podmínkou pro podání žádosti elektronickou cestou je mít přístup do Portálu občana a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Touto cestou lze vyřídit řidičský průkaz v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti dokladu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti. Při vyzvednutí nesmí žadatel zapomenout na odevzdání průkazu neplatného. K vyzvednutí nového dokladu je ale možné někoho zmocnit," informovala mluvčí města Otrokovice.

Ministerstvo dopravy v současné době pracuje na dalších etapách projektu, aby bylo do budoucna možné zažádat si elektronickou formou ve všech záležitostech řidičských průkazů.