„Místní škola má kolem šedesáti žáků a už nyní máme patnáct přihlášených. Je to překvapivě docela dost,“ sdělil vedoucí kroužku Vladimír Mikel. Dodal, že jeho cílem je rozvíjet u dětí kladný vztah k přírodě a ke včelaření. „Chceme v obci vystavět dva úly a u nich lavičky, aby si na nich děti mohly s rodiči sednout, až půjdou třeba na procházku,“ podotkl. Dále doplnil, že když se jim podaří sehnat finance, plánují k nim dát také informační tabule.

Včelařský kroužek se letos chystá také zúčastnit republikové soutěže Zlatá včela. Tu organizuje Český svaz včelařů a účastní se jí každoročně družstva mládeže z celé republiky. Jedná se o vyvrcholení celoroční práce včelařských kroužků a o příležitost porovnat vědomosti členů.

Veronika Vágnerová