Zatímco Unie požaduje vytvoření zastupitelstev městských částí, radnice míní, že je dostatečné zřízení komisí místních částí. Těm se do rukou nově dostává určitá pravomoc. Budou totiž moci rozhodnout, kam v příštích dvou letech investovat celkem padesát milionů, které dohromady dostanou od magistrátu.

„V prohlášení Unie předaném 15. září členům Rady města Zlína a členům zastupitelstva Unie požadovala, aby o vzniku městských částí bylo rozhodnuto do konce tohoto roku. Tento bod měl být původně zařazen na pořad jednání zastupitelstva 18. prosince,“ připomněla předsedkyně předsednictva Unie městských částí Eva Štauderová.

Co si myslíte o vzniku městských částí vy? Budou z toho mít řadoví občané nějaký prospěch nebo se jedná jen o pokus některých jedinců se zviditelnit?
On-line rozhovor s předsedkyní předsednictva Unie pro vznik městských částí Evou Štauderovou na téma městské části si můžete přečíst zde.

Z jednání mezi zástupci radnice a Unií pak podle předsedkyně vyplynulo, že existuje řada důvodů, argumentů a informací určených k podrobnější diskusi, aby zastupitelstvo mělo dostatečné podklady pro své budoucí rozhodnutí.

„Unie proto na tomto jednání zástupcům radnice navrhla vznik pracovní skupiny, jejímž úkolem bude diskutovat možnosti s cílem nalézt řešení pro kvalitní výkon samosprávy v městských částech a zároveň zachovat celistvost Zlína,“ dodala Štauderová.

Mluvčí zlínské radnice Marie Masaříková toto jednání potvrdila.

„Ustupují od svého požadavku, aby Rada města Zlína a zastupitelstvo projednaly vznik městských částí ve Zlíně do konce letošního roku,“ sdělila mluvčí.

Náměstek primátorky Miroslav Šenkýř doplnil, že jednání i vznik pracovních skupin jsou zatím otevřené.

„Byl daný podnět, aby se to nedostalo do fáze rozhodování bez diskuse,“ řekl náměstek Šenkýř.

Unie městských částí vznikla v září letošního roku. Má šest členů, a to čtvrti a místní části Nivy, Vršavu, Malenovice, Příluky, Lužkovice a Klečůvku. Ty by měly rády větší rozhodovací pravomoci o tom, co se v jejich lokalitě bude dít.