Hlavním argumentem pro zrušení byly enormní náklady na jesle, kde stát na rozdíl od školek nedotuje platy zaměstnanců. Město na ně tak muselo vydávat 850 tisíc korun ročně.

Dotčení rodičové protestují

Spolu s další maminkou názor nesouhlasících rodičů prezentovala na pondělním zastupitelstvu Jana Veselá, která jedno dítě do jeslí vodí pětkrát měsíčně a dnes už odrostlejší druhý potomek tam dříve chodil každý týden.

„Myslíme hlavně, že nebylo správné ze strany zastupitelů zrušit jesle v půli zápisu na příští rok. Proto jsme jim ukázali, že se celkem zapsalo třicet rodičů, z toho pět na stálo. Navíc vzniká ve městě na Janově hoře sídliště, kam se stěhují právě mladé rodiny a lze teď čerpat rodičovský příspěvek i pouze do dvou let dítěte, takže tato služba tu bude chybět,“ míní Veselá.

Materiál, který hovoří o názoru některých rodičů na rušení jeslí, však podle starostky Aleny Hanákové adresovala jen radě města, a tak na zastupitelstvu sice dostala slovo, ale zastupitelé s ním nebyli předem seznámeni a o ničem se nehlasovalo.

„Rada materiál sice projednala, ale žádné usnesení nepřijala. Měla jsem však ještě další jednání s paní Veselou a přislíbila jsem jí, že dokument zastupitelům předáme a budou o žádosti zachovat jesle znovu hlasovat, stejně jako že prověříme ještě dotaz, zda náklady na provoz jeslí jsou skutečně tak vysoké. Kvůli záležitosti buď uděláme mimořádné zastupitelstvo, nebo se to projedná na nejbližším řádném na konci června,“ sdělila Hanáková.

Šance na zachování je prý malá

Sama však prý nevidí příliš šancí rodičů uspět.

„Naprostá většina zastupitelů totiž se zrušením zařízení souhlasila a navíc jsou prostory jeslí potřebné pro nutné rozšíření mateřské školy, která přestává stačit,“ podotkla. Vytvoření nové třídy mateřinky by podle ní mohlo být i částečným řešením pro maminky dětí z jeslí. „Brali bychom tam totiž i děti ve věku od dvou a půl let,“ podotkla.

O nutnosti zrušení jeslí je přesvědčen místostarosta Jaroslav Burkart. „Není možné dotovat pár dětí ve městě desetitisíci, když na každé další pak zbývá sotva tisícovka,“ nastínil.

„Vím, že mnoho šancí nemáme, ale nechceme boj vzdávat,“ míní aktivistka z řad maminek Veselá.

V současnosti chodí do jeslí tři děti po celý pracovní týden a asi dvacet dalších pětkrát do měsíce.