Těm, které uspěly, ale oproti podmínkám uváděných při podávání žádostí nechce stát uznat daň z přidané hodnoty jako součást výdajů uznatelných k uhrazení z dotace. Nad rámec své původní předpokládané finanční účasti by tak musely samosprávy zaplatit v mnoha případech částku navýšenou o daň, tedy o devatenáct procent. To může znamenat podle výše dotace i několik set tisíc korun. Nyní není tak jisté, zda obce vůbec smlouvy uzavřou a do projektů se pustí.

„Dostali jsme jako mnohé další obce návrh smluvy o přijetí dotace z programu rozvoje venkova ministerstva zemědělství. V něm je ale ve složité větě ukryto nečekané sdělení, které mění původní podmínky. O změně jsme přitom nebyli řádně informováni,“ uvedl například místostarosta Vysokého Pole Stanislav Polčák.

Této obci ze Zlínska bude na projekt úpravy lesních cest chybět přes tři sta tisíc. „Pokud se o kompenzaci těchto peněz stát nijak nepostará, jak to zatím vypadá, asi nebude jiná možnost než požádat o půjčku občany. U nás by to vyšlo asi pět set korun na každého včetně nemluvňat,“ míní Polčák.

Obce přitom musejí podepsat smlouvy přibližně do konce dubna, a to podle termínu jejich odeslání. „Za měsíc ale těžko takovou částku někde zajistíme, pokud občané nepomohou nebo se něco nezmění,“ dodal. Podobně vidí situaci i v nedaleké Vlachově Lhotě. „Nově máme doplatit přes pět set tisíc. Na to nemáme a požádáme asi o půjčku občany,“ podotkla tamní místostarostka Lenka Častulíková.

V Tichově na Zlínsku je například ohrožena výstavba dětského hřiště, nový obecní rozhlas nebo výsadba zeleně. „Když přišla smlouva, byl jsem rozčarovaný, Projekt je celkem za necelé tři miliony. Počítali jsme s účastí asi tři sta tisíc a teď bychom měli platit navíc skoro půl milionu,“ poznamenal starosta obce Josef Slovák.

Svolá prý kvůli této věci co nejdříve zastupitele. „Je to ale silné kafe, nevím, co podnikneme,“ povzdechl si.

Starosta Tučap na Uherskohradišťsku Petr Elis si prý zatím není vědom změn podmínek. „Dostali jsme teprve smlouvu a budeme ji pročítat. Nevím, kde bychom na DPH ale vzali, protože to by bylo dalších čtyři sta tisíc,“ poznamenal.

Doposud obec počítala s účastí asi dvou set tisíc. „Celkem má přijít obnova návsi, na kterou chceme dotaci použít, na asi milion devět set tisíc korun,“ přiblížil.

Podle ministerstva zemědělství není ale chyba na jeho straně.

„Změna vznikla tak, že Evropská komise zpochybnila francouzské a české znění příslušného nařízení a překlad o uznatelnosti DPH. Překlad byl přitom oficiální od Evropské komise,“ poznamenal mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Přes naléhání na Evropskou komisi z mnoha stran však toto rozhodnutí prý nehodlá vzít zpět.

„Výdaje na DPH u projektů, které již byly schváleny do čtvrtho kola žádostí, ministerstvo uhradilo ze svých rezerv. Na další ale i kvůli finační krizi nejsou prostředky z národních zdrojů,“ poznamenal.

Celkem se republikově tato částka pohybuje v řádu stamilionů. „Náš odhad je přibližně tři sta milionů na DPH z projektů pátého kola žádostí,“ poznamenal.

Ministerstvo však chce přesto nějakým způsobem obce podpořit. „Z evropských prostředků vyčleněných na boj proti krizi se nám podařilo převést 175 milionů pro takzvané místní akční skupiny ve kterých jsou malé obce sdruženy. Pokud budou muset vesnice ustoupit od projektů nyní, mohly by tak získat na tyto projekty prostředky z těchto peněz,“ poznamenal.

Lidé z obcí navrhují i jiné řešení. Jednou z možností by podle místostarosty Vysokého Pole Polčáka bylo také, pokud by ministerstvo financí odpustilo DPH, jak už se tomu u některých dřívějších dotací z evropských peněz zpětně stalo. „V této věci nelze počítat s prostředky z kapitoly ministerstva financí,“ vyloučil však tuto možnost mluvčí ministerstva Jakub Haas.

Na čtvrteční tiskové konferenci ve Zlíně věnované této problematice mimo jiné místostarosta Polčák na protest proti současnému stavu symbolicky roztrhal znění původních pravidel pro čerpání dotací.

Senátorka za Nezávislé a starosty pro kraj Jana Juřenčáková zase prohlásila, že chce v této věci oslovit ministerstvo zemědělství. „Budu interpelovat ministra, možná i dva, odstupujícího a toho, který nastoupí v nové vládě. Chci žádat, aby se alespoň změnil termín pro podpis smluv, do doby než se záležitost nějak vyřeší,“ poznamenala. Hnutí, které v Senátu zastupuje chce také uspořádat pochod starostů obcí na ministerstvo zemědělství dvacátého dubna.