U dvou z původně tří navržených otázek soud konstatoval rozpor se zákonem v takové míře, že o nich referendum konat vůbec nelze. Dle stanoviska soudu ani třetí otázka není položena zcela obratně.

„Souhlasíme se stanoviskem ohledně neobratnosti třetí otázky. Kasační stížnost proti rozhodnutí soudu o konání referenda ale podávat nebudeme. Referendum se tedy uskuteční na podzim společně s krajskými volbami,“ vysvětlil primátor Jiří Korec.

Jediná otázka

Otázka, ke které se budou lidé v referendu vyjadřovat, zní: „Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?“

Pokud občané rozhodnou kladně, mělo by město i dle rozhodnutí soudu učinit vše k ukončení provozování infrastruktury na území města. V případě záporného výsledku hlasování by na způsobu provozování nic měnit nemělo.

Vodárenství na Zlínsku funguje na základě tzv. provozního modelu. VAK Zlín (dále jen VAK) pronajímá vodárenskou infrastrukturu společnosti Moravská vodárenská (dále jen MoVo), která se musí o tuto infrastrukturu starat. Tento model je v tuzemsku nejrozšířenějším. Reálně však město Zlín nemá přímé nástroje k ukončení provozního modelu.

Důvodem je provozní smlouva uzavřená až do roku 2034. Dalším důvodem je, že nadále trvá více než desítka neukončených soudních sporů. Důležitou skutečností je i to, že vodárenská infrastruktura na území města je pouze asi ze 13 % ve vlastnictví města. Zbylých 87 % je pak ve vlastnictví VAK, v níž má město podíl ve výši 46,27 % (není tedy většinovým akcionářem společnosti – pozn. red.)